- Reklama -

- Reklama -

Członkowie komisji dostają za duże wynagrodzenie?

Do Rady Gminy Aleksnadrów wpłynęła skarga na działalność wójta Józefa Białego. Złożona została przez Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dotyczy wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Reklama -

Skarga do Rady Gminy Aleksnadrów wpłynęła w październiku. W ocenie skarżącego przeznaczenie na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych około 35% budżetu funduszu to bezczynność w obliczu katastrofalnej sytuacji w obszarze walki z patologiami.

Skarżący stwierdził, iż właściwe wykorzystanie środków, jakimi dysponują gminy w związku z uiszczaniem opłat przez przedsiębiorców sprzedających alkohol, wydaje się niezwykle istotne z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego oraz z punktu widzenia realizacji celów określonych w gminnych programach Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Podał on również szereg nieprawidłowości, jakie w całym kraju spotkać można w gminnym komisjach.

Rada Gminy Aleksandrów pod koniec listopada minionego roku skargę przekazała do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 9 grudnia odbyło się posiedzenie komisji, podczas którego szeroko analizowano problem. Zauważono, że realizacja zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ten z kolei stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Gminny program zawiera również zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminy mają swobodę w ustalaniu wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, jak również ustalania zasad wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zawarcie zasad wynagradzania członków gminnej komisji musi znaleźć się w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Reklama -

Rada Gminy Aleksandrów wypełniła swoje obowiązki w zakresie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również w zakresie ustalenia zasad wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Projekt uchwały został przedstawiony przez Wójta Gminy Aleksandrów. Warto również podkreślić, iż przepisy ustawy nie zawierają norm ograniczających Radzie Gminy w zakresie kształtowania poziomu wynagrodzeń członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – czytamy w uzasadnieniu do uchwały podpisanej przez Andrzeja Bila, przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań wójta gminy należy w szczególności: przygotowanie projektów uchwał, jak również określenie sposobu wykonania uchwał. – Trudno uznać zarzut postawiony przez skarżącego w stosunku do Wójta Gminy, iż jest bezczynny w „przedmiocie przeznaczenia na wynagrodzenia GKRPA ok. 35% budżetu”. Trzeba bowiem wyraźnie stwierdzić, iż Wójt Gminy nie ustala wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu profilaktyki ani nie ustala zasad wynagradzania członków komisji, a jedynie składa projekt takiej uchwały ostatecznie przyjmowanej przez Radę Gminy – czytamy dalej. To Rada Gminy uchwala program oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. Obowiązkiem wójta gminy jest natomiast wykonanie takiej uchwały, a wszelkie zmiany w zakresie harmonogramu wydatków władna jest dokonać jedynie Rada Gminy.

Po przeanalizowaniu materiału zebranego w trakcie postępowania wyjaśniającego Rada Gminy ustaliła, iż w działaniach Wójta Gminy nie stwierdzono nieprawidłowości czy nienależytego wykonywania obowiązków. Brak jest również podstaw do uznania, iż działania wójta nosiły znamiona przewlekłego i biurokratycznego załatwiania spraw lub naruszenia praworządności lub interesu skarżącego. Okoliczność, iż w ocenie skarżącego środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinny być rozdzielone w inny sposób są niewystarczające do uznania, iż zarzuty bezczynności wójta przedstawione w skardze są bezzasadne – twierdzi przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów.

Radni uznali, że zarzuty w niej stawiane są bezzasadne.

 

 

 

 

- Reklama -

2 Komentarze
  1. Ania mówi

    Tacy zawsze, drą najwięcej. Państwowa kasa, a na 500 plus narzekają. Wstyd! Nigdy z takimi się nie wygra!!!

  2. Krystyna mówi

    A co beda sobie koryta skapic skoro i tak sie zrucaja na to wszyscy. Wiec dawaj ile sie da. 35% na wynagrodzenia komisji?? A za co?? To powinna byc praca społeczna. Czyz nie. I wtedy nie byloby żadnego problemu ze za duzo czy za mało. A jak ktos nie chce to nie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.