- Reklama -

Członkowie LOK działają prężnie

Biłgorajski oddział Ligii Obrony Kraju działa prężnie. Przybywają nowi członkowie, powstają nowe kluby, a te które są, rosną w siłę. – Jesteśmy po zjeździe powiatowym LOK. Na zjeździe zostało uchwalone to, że powstał Klub Oręża Polskiego „Legionista”. Skupia on 22 osoby – mówi prezes. Zaznacza, że ukonstytuował się zarząd, a na prezesa został wybrany Aleksander Bełżek. Prezes Ryszard Łuczyn podkreśla, że LOK współpracuje z wieloma organizacjami m.in. z KŻR, CSL, ZŻWP koło nr 16 w Grudziądzu, KŻR w Nałęczowie, Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny. LOK ma kilkanaście wspólnych działań z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Ponadto powstał Klub Strzelecki „Wiktoria”, który skupia ponad 120 osób. – Prosperują bardzo dobrze. Obecnie starają się o utworzenie strzelnicy. Mają dobry zarząd, działają wspólnie i są zdyscyplinowani – mówi prezes Łuczyn. 

W ramach biłgorajskiego LOK działa również Klub Morsko-Rzeczny, którego wiceprezesem jest Kazimierz Schodziński. – Pocieszające jest to, że napływają do tego Klubu nowi członkowie. Aktywnie działa w klubie również Jan Czapka – twierdzi prezes Łuczyn. 

Ryszard Łuczyn występował na Krajowym Zjeździe LOK, gdzie sugerował organizacji aspekt wielokierunkowego działania proobronnego.

- Reklama -

 Kilku biłgorajskich działaczy Ligii Obrony Kraju przystąpiło do Związku Piłsudczyków RP. 14 maja uczestniczyli oni w uroczystościach z okazji 81. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 46. rocznicy śmierci gen. broni Władysława Andersa oraz rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino. Podczas uroczystość nastąpiły nominacje na stopnie oficerskie. – Kultywujemy pamięć Marszałka Piłsudskiego. Dzięki niemu mamy niepodległość – mówi Aleksander Bełżek. Kilka dni później odbyła się wizyta władz związku Piłsudczyków z generałem Jerzym Cichockim, prezesem okręgu Kraśnik, i pułkownikiem Stanisławem Olszewskim, wiceprezesem okręgu Kraśnik. – Złożyliśmy wiązankę kwiatów pod pomnikiem Józefowa Piłsudskiego w Soli. Rozmawialiśmy również o historii naszego powiatu i oręża polskiego – mówi Aleksander Bełżek.  

Ryszard Łuczyn, prezes biłgorajskiego LOK dodaje, że celem organizacji jest m.in. dążenie do państwa prawa i demokracji z silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię. – Chcemy kontynuować pamięć o Marszałku Piłsudskim. W najbliższym czasie, 18 sierpnia, wybieramy się w mundurach na Jasną Górę. W założeniach organizacji jest również odwiedzanie miejsc pamięci związanych z Marszałkiem, a takie miejsce mamy na terenie powiatu w Soli – mówi prezes Łuczyn. Dodaje, że w wytycznych statutu LOK czytamy: LOK kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. – My jako grupa dziesięcioosobowa z Biłgoraja wstąpiliśmy do Związku Piłsudczyków. Mamy na ten temat wiedzę, bo na nasze zaproszenie do Biłgoraja przyjechał prezes i wiceprezes Związku. Informowano nas o sposobie działalności całego związku. My przyjęliśmy to z dozą powagi i przyjemności, ponieważ jest to bardzo istotne dla Ziemi Biłgorajskiej, aby taki związek istniał, bo nawiązuje to do naszej historii – twierdzi prezes Łuczyn. Dodaje, że razem z organizacjami działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego trafiają na ścieżkę wspólnej pracy z Piłsudczykami. Początkowo do organizacji wstąpili Aleksander Bełżek, Mirosław Tujak i Ryszard Łuczyn. Obecnie organizacja się rozrasta. Kolejni w najbliższym czasie dostaną nominacje oficerskie. Jak zaznacza prezes Łuczyn na tym nie koniec. Plany działań LOK są ambitne. 

LOK jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności kraju. Kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. W 1944 roku powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, następnie w 1950 r. Ligę Przyjaciół Żołnierza, którą w 1962 r. przekształcono w Ligę Obrony Kraju. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.