- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich – szkolenia

Szkolenie

- Reklama -

Przez wiele miesięcy starałem się, by szkolenia informatyczne, które mają odbyć się w różnych częściach Polski, również odbyły się w powiecie biłgorajskim, gdyż są bardzo ważne dla rolników i członków KGW, aby posiedli oni tak cenne dziś umiejętności cyfrowe, gdyż przydają się one zarówno w życiu codziennym jak i w pracy, i w dywersyfikacji dochodu. Rozpoczęcie szkoleń z kompetencji cyfrowych dedykowanych Kołom Gospodyń Wiejskich w powiecie biłgorajskim wstępnie zaplanowane jest na 26 listopada 2022 roku. Kierowany jest do osób w rożnym: wieku, poziomie wykształcenia, umiejętności technicznych, potrzebach i preferencjach i poziomie motywacji w zakresie dostępu do rozwiązań cyfrowych, nowych technologii. Szkolenia mają na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego i społecznego kobiet i społeczności wiejskich, ułatwienia im i ich rodzinom codziennego funkcjonowania oraz zwiększenia ich dostępu do wielu dziedzin życia, co też pośrednio przyczyni się także do zrównoważonego rozwoju wsi.

- Reklama -

Program pilotażowy obejmie osoby zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich szkoleniami z kompetencji cyfrowych o szerokim zakresie, ułatwiających codzienne życie w coraz bardziej ucyfrowionej rzeczywistości, lepszą komunikację i uczestnictwo w życiu społecznym, dostęp do opieki zdrowotnej oraz informacji o możliwościach edukacji, szkoleń dla siebie i dzieci, dokonywania zakupów przez Internet, elektroniczne załatwianie spraw urzędowych. Dzięki temu wzrośnie też rola i znaczenie kobiet, które będą oddziaływały na lokalne społeczności, pokazując, że warto jest, a wręcz jest to konieczne w erze cyfrowej, została jeszcze bardziej zrewolucjonizowana, podnosić swoje kompetencje cyfrowe i jakie można dzięki nim uzyskać korzyści. Jednocześnie, kobiety, mając łatwiejszy dostęp do wiedzy z różnych dziedzin, inspiracji z dziedziny sztuki, rzemiosła ludowego, będą mogły lepiej rozwijać umiejętności swoje i swoich dzieci i pielęgnować tradycje regionalne, pozyskiwać źródła dofinansowania na projekty ich kultywowania. Natomiast dzięki nabytym umiejętnościom prezentacji, budowania marki produktu i sprzedaży, będą miały możliwość zarabiania, znalezienia odbiorców wykonywanych przez siebie produktów, zaistnienia na e-commerce oraz przyczynią się też do rozpowszechnienia kultury ludowej i dystrybucji lokalnych produktów w Polsce i za granicą.
Planuje się przeszkolenie 1200 osób w 120 Kołach Gospodyń Wiejskich w 12 powiatach. Zaplanowano także zakup 1200 szt. tabletów dla uczestniczek i uczestników szkoleń. Beneficjentem projektu będzie CPPC (w partnerstwie z NGO). Projekt będzie wybierany w trybie nadzwyczajnym. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 3 776 925,00 PLN. Projekt będzie realizowany w terminie: III kwartał 2022 r. – I kwartał 2023 r. W związku z tym, że Koła Gospodyń Wiejskich mają różną liczebność członków to średnia arytmetycznych przypadająca na jedno koło to nieco ponad 31 000 zł.
Wkrótce dostępny będzie harmonogram szkoleń. Serdecznie zapraszam.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.