- Reklama -

Co z salą gimnastyczną w Soli?

Z takim pytaniem zwrócił się do nas Czytelnik. Zastanawia go, dlaczego prace przy budowie sali gimnastycznej stanęły w miejscu.

Do naszej Redakcji zwrócił się mieszkaniec Soli, który poruszył sprawę budowy hali sportowej w tej miejscowości. „Chciałbym, aby poruszyć sprawę budowy tej hali, ponieważ inwestycja ta stoi już ponad 1,5 roku bez budowy. Mieszkańcy pytają, dlaczego tak jest, a nikt z rządzących nie wyjaśnia sprawy” – napisał do nas.

Informację dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej i przebudowy istniejącego budynku sali gimnastycznej z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym przy Zespole Szkół w Soli” skierował w odpowiedzi zastępca wójta gminy Biłgoraj.

– Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych zadania (przetarg nieograniczony) zostało przeprowadzone w 2016 roku. Najkorzystniej ofertę wg kryterium ceny i długości okresu gwarancji złożyła firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, z którą w październiku 2016 roku Gmina Biłgoraj zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych zadania – wyjaśnia w odpowiedzi na nasze zapytanie Wojciech Dziduch, zastępca wójta gminy Biłgoraj. Dodaje, że zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie za kwotę 5 883 755,56 zł netto (7 237 019,34 zł brutto) w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku. Szacowana wartość zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego wynosiła 11 087 802,29 zł netto.

Wykonawca przystąpił do realizacji zadania w 2016 roku. Zakres rzeczowy zadania planowany do wykonania na 2016 rok został zrealizowany, po czym roboty zostały przerwane z uwagi na okres zimowy. W roku 2017 w kwietniu wykonawca wznowił roboty zgodnie z harmonogramem.

– W miesiącu czerwcu 2017 roku wykonawca zgłosił wadę projektową w zakresie przyjętego sposobu pokrycia dachu sali, a następnie wstrzymał realizację robót. W związku z zaistniałą sytuacją został opracowany projekt zamienny, który wraz ze zmianą pozwolenia na budowę został przekazany wykonawcy celem kontynuacji robót. Wykonawca nie wznowił robót mimo kilkukrotnych wezwań – dodaje zastępca.

– W lutym 2018 roku pismem prezesa Zarządu Skanska S.A. zostaliśmy poinformowani o przyjęciu nowej strategii działalności firmy. Nowa strategia opiera się na silnej obecności firmy w dużych miastach, a wycofaniu się z realizacji mniejszych inwestycji terenowych. Jednocześnie w przedmiotowym piśmie firma zapewniła, że wszystkie realizowane inwestycje będą kontynuowane i spełnienie zobowiązań pozostaje jej najwyższym priorytetem. Pomimo takiego zapewnienia wykonawca nie wznowił robót, a w kwietniu 2018 roku na spotkaniu poinformował zamawiającego o występujących problemach w realizacji umowy, spowodowanych znacznym wzrostem cen robót budowlanych i materiałów oraz problemami w pozyskaniu pracowników i zaproponował rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron – kontynuuje.

Gmina nie mogła się na to zgodzić i nie przyjęła propozycji. Od kwietnia do sierpnia prowadzone były z wykonawcą rozmowy celem kontynuacji realizacji umowy. W sierpniu 2018 roku wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod zarzutem niekompletności dokumentacji projektowej, które urząd uznał za bezskuteczne i ponownie wezwał firmę do kontynuowania robót. Wykonawca nie wznowił robót, w związku z czym w październiku 2018 roku oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożyła Gmina Biłgoraj.

Teraz samorząd na nowo będzie musiał przygotować dokumenty i ogłosić nowy przetarg. – W związku z zaistniałą sytuacją zachodzi konieczność przygotowywania dokumentów i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie realizacji zadania. Spowoduje to przesunięcie terminu oddania obiektu w użytkowanie – podsumowuje Wojciech Dziduch.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.