- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Co uprawiać w 2016 roku?

LOZ tworzone są w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych, które są prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego PDOiR. Jak co roku opracowanie powstało w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze.

Prezentowana lista obejmuje tylko odmiany z gatunków gospodarczo ważnych dla województwa lubelskiego. Warunkiem wpisania ich na LOZ jest odpowiednia liczba doświadczeń, co najmniej trzech, przeprowadzanych w regionie przez okres dwóch sezonów wegetacyjnych. Najnowsze opracowanie dotyczy następujących gatunków: zboża jare i ozime, rzepak ozimy, groch siewny oraz jadalnych odmian ziemniaka.

Decyzja o włączeniu odmiany na listę podejmowana jest kolegialnie przez dyrektora stacji koordynującej badania odmianowe w systemie PDOiR i Zespół Wojewódzki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Taki system badań w dużym stopniu ogranicza napływ na rynek odmian często nadmiernie reklamowanych, o małej przydatności do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych regionu lubelskiego. Popularyzuje odmiany najbardziej wartościowe o stabilnym plonowaniu i dobrej jakości użytkowej. 

Podstawą prawną takiego działania jest ustawa o nasiennictwie oraz porozumienia zawarte pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych a Samorządem Województwa Lubelskiego, Lubelską Izbą Rolniczą. 

 Tworzenie i upowszechnianie Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa lubelskiego ma na celu przedstawienie rolnikom odmian o najlepszych wynikach plonowania i innych cechach istotnych przy wyborze optymalnej odmiany do produkcji. Postęp w hodowli odmian przyczynia się do zwiększenia produktywności, poprawy właściwości rolniczych lub uzyskania pożądanych rolniczo cech (jakość plonu, odporność na choroby, szkodniki, tolerancja na czynniki stresowe np. suszę itp.), jednak duża ilość odmian na rynku bez sprawdzenia ich w doświadczeniach polowych stwarza ryzyko niedobrania odmiany do warunków glebowo-klimatycznych naszego województwa  informuje Marian Sekulski, dyrektor SDOO w Ciciborze Dużym.

Jakie odmiany zostały wybrane w 2016 roku?

Pszenica jara  Bombona, Arabella, Izera, Kandela, KWS Torridon, Mandaryna, Tybalt, Harenda 

- Reklama -

Pszenica ozima Arkadia, Linus, Natula, Ostroga, Patras, Sailor, Skagen, Artist, KWS Livius

Jęczmień jary Basic, Ella, Iron, KWS Atrika, KWS Olof, Oberek, Soldo, Suweren

Jęczmień ozimy Henriette, Souleyka, SU Melania, Titus, Zenek 

Pszenżyto ozime  Algoso, Borowik, Fredro, Palermo, Subito, Torino, Trismart

Żyto ozime Bosmo, Dańkowskie Diament, Stanko, SU Satellit F1, SU Spektrum F1, SU Stakkato F1

Rzepak ozimy Lohana, Pamela, Quartz, Sherlock, DK Exclusiv F1, Garou F1, Marcopolos F1 

Groch siewny Batuta, Lasso, Mecenas, Mentor, Tarchalska

Ziemniak jadalny Arielle, Denar, Lord, Viviana, Gwiazda, Owacja, Vineta, Satina, Tajfun, Jelly, Syrena 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.