Automax

Co trzeba wiedzieć o autyzmie?

 

  Przez cały miesiąc kwiecień dzieli się wiedzą i posiadanym doświadczeniem na temat autyzmu i innych całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzone są w placówce szkolenia przez pracowników NZOZ Centrum Medycznego SANUS Poradni dla dzieci z autyzmem, z którą placówka współpracuje. W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu budynek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym położony w Biłgoraju przy ulicy Sienkiewicza 15 w dniach 1- 6 kwietnia podświetlony był na niebiesko. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju udostępniła rodzicom wychowanków przedszkola szeroki wybór literatury na temat autyzmu.

Każde dziecko z autyzmem ma swój indywidualny zakres zaburzeń i różny stopień ich nasilenia, co skutkuje potrzebą indywidualizacji terapii. Program terapeutyczny musi uwzględniać cechy osobowościowe wychowanka oraz aktualne potrzeby i jego możliwości. Ważne jest, aby odpowiednio dobrane metody skutecznie stymulowały rozwój dziecka.– Głównym zadaniem nauczycieli i terapeutów w naszej placówce jest podjęcie wysiłku, by świat dzieci dotkniętych autyzmem uporządkować, wprowadzić zasady, których przestrzeganie pomoże im znaleźć swoje miejsce w otaczającym ich świecie – mówi Ewa Nawrocka, nauczyciel.

 5 kwietnia 2018 roku do placówki zaproszono dyrekcję, wychowanków i nauczycieli Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju aby wspólnie obchodzić Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który przypada 2 kwietnia. Było to spotkanie, które odbyło się w sali, w której motywem przewodnim dekoracji był kolor niebieski nawiązujący do międzynarodowego koloru autyzmu. W tym szczególnym dniu symbolem solidarności  z osobami ze spektrum autyzmu były niebieskie ubrania dzieci i pracowników w myśl inicjatywy "Na niebiesko dla autyzmu".

W świat ludzi dotkniętych autyzmem wprowadził wszystkich krótki film pt. "Duże sprawy w małych głowach". Film pomógł lepiej zrozumieć i uwrażliwić się na autyzm. Mówił  o sposobach komunikacji, zabawie dzieci z autyzmem, o tym co lubią, co im przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Pozwolił uświadomić, że pomimo trudności z którymi każdego dnia borykają się dzieci dotknięte autyzmem posiadają również swoje mocne strony, które mogą bardzo często wykorzystać w nauce i zabawie.

Aby przybliżyć sposób postrzegania świata przez autystów, zaproponowano zaproszonym gościom udział w warsztatach sensorycznych pt. "Pasjonująca kraina zmysłów". Inscenizowane ćwiczenia pozwoliły przekonać się jak czują, widzą i odczuwają dotyk osoby z autyzmem, jakie mają trudności w percepcji i odbiorze bodźców zmysłowych, jak poszczególne zmysły mogą zniekształcać odbiór rzeczywistości.

Prowadzono również integracyjne zabawy muzyczno – ruchowe, które służyły przełamywaniu barier oraz lepszemu poznaniu się dzieci. Słodki poczęstunek – tort z napisem "Światowy Dzień Autyzmu" wszystkim bardzo smakował. Ciepła atmosfera spotkania sprawiła, że na twarzach uczestników spotkania gościł radosny uśmiech. Z placu przedszkolnego na znak solidarności z osobami autystycznymi wypuszczono w niebo niebieskie balony. – Włączając się w obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu chcemy podnosić świadomość społeczną na temat autyzmu oraz uwrażliwić na problemy osób dotkniętych tą niepełnosprawnością. Dostęp do wczesnej diagnozy, konsekwentnej terapii i edukacji umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie  w codziennym jego życiu. Każdego dnia w naszej placówce dajemy dzieciom z autyzmem to co dla nich najważniejsze – mówi Ewa Kraczowska, dyrektor NPS w Biłgoraju. Dyrektor dziękuję pracownikom za zaangażowanie, dzieciom, dyrekcji, nauczycielom Samorządowego Przedszkola nr 1 w Biłgoraju za aktywny udział oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju jest placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Najczęściej w okresie niemowlęcym trafiają do placówki jako dzieci wysokiego ryzyka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Rodzaj terapii wczesnego wspomagania uzależniony jest od potrzeb dziecka i jego rodziny. Stymulowane i doskonalone są funkcje rozwojowe odpowiedzialne za komunikację, rozwój psychomotoryczny.

Z każdym rokiem do placówki przybywa coraz więcej dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych. Zgłaszają się nawet dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia. Przedszkole zapewnia kompleksową opiekę, zintegrowaną edukację zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i rehabilitację, realizację potrzeb poznawczych, emocjonalnych, społecznych oraz jak najlepsze przygotowanie do życia społecznego. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, co wpływa na uzyskiwanie coraz wyższych efektów edukacyjnych i terapeutycznych oraz posiada dobre zaplecze dydaktyczne.

Czym jest autyzm? Autyzm wciąż pozostaje zagadką, jest całościowym zaburzeniem rozwoju o podłożu neurologicznym, tajemniczym zaburzeniem. Przyczyny tego zaburzenia nie są jeszcze dostatecznie znane. Uznaje się, że objawy autyzmu są spowodowane nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieciństwie. Mogą mieć na to wpływ m.in. czynniki genetyczne, infekcje, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu.To ogromny problem społeczny. Diagnozowany już u ok. 1 dziecka na 100. Często bywa, że rozwój dziecka odbywa się całkowicie normalnie, a w pewnym momencie następuje wycofanie i utrata nabytych umiejętności. Symptomy nieprawidłowości rozwoju ujawniają się do 36. miesiąca życia dziecka. Często objawy dostrzec można już w okresie niemowlęcym. Osoby z autyzmem mają problemy z postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych, mówieniem. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest specyficzny u poszczególnych dzieci. Terapia i edukacja tych dzieci przestała być problemem marginalnym, a stała się problemem społecznym, dotyczącym bardzo wielu rodzin i większości placówek oświatowych.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.