- Reklama -

- Reklama -

Co robi strażnik miejski?

Straż Miejska to jednostka samorządu miasta Biłgoraj, utworzona w celu dbania o ład i porządek w miejscach publicznych. Sprawdziliśmy, na czym polegały działania strażników w minionym roku.

W minionym roku Straż Miejska podjęła 380 różnego rodzaju interwencji porządkowych. Rok wcześniej było ich 358. W ich efekcie wymierzono 48 mandatów karnych oraz 318 pouczeń, które dotyczyły najczęściej wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o odpadach, wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znaczna ilość interwencji związana była z podejrzeniem spalania odpadów.

- Reklama -

Straż Miejska w minionym roku wykonywała także: kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów z posesji prywatnych, przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu oraz kontrole dotyczące przestrzegania zasad pozbywania się odpadów komunalnych z tzw. posesji niezamieszkałych. Były również kontrole dotyczące przestrzegania zasad używania właściwego paliwa w celach grzewczych. Straż dokonała 132 kontroli palenisk, a rok wcześniej było ich 47. Pobierała próbki popiołów w celu zbadania w specjalistycznym laboratorium jakości spalanego paliwa. Działania te podyktowane były koniecznością poprawy fatalnego stanu powietrza w mieście w okresie grzewczym.
Podjęte przez Straż Miejską w mieście Biłgoraj akcje prewencyjne polegały na patrolach wykonywanych przez strażników miejskich w miejscach publicznych, parkach, skwerach, nad zalewem Bojary, w ogródkach działkowych, na targowisku miejskim oraz w innych miejscach.
Zadania bieżące strażników to również ochrona porządku i spokoju publicznego na terenie gminy, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych oraz doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania.

- Reklama -

- Reklama -

2 Komentarze
  1. Adam mówi

    1 mandat na tydzień, czyli statystycznie każdy strażnik wystawia mandat rzadziej niż raz na miesiąc. Normalnie cyrk. A na chodnikach dzikie parkowanie jak było tak jest.

  2. Rycho Rysiński mówi

    Jak to co robi? NIC. Za przykładem innych miast i gmin, powinna być zlikwidowana… 🙁

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.