- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Co nowego w Łukowej?

- Reklama -

Samorząd gminy Łukowa ma ambitne plany inwestycyjne, które ma zamiar zrealizować w bieżącym roku. Jedną z największych inwestycji ma być udział gminy w projekcie „Poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, o przybliżonej wartości 8 mln zł. Samorząd stara się o dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego. Projekt znalazł się na liście rezerwowej tego konkursu.

Od otrzymania środków zewnętrznych uwarunkowane są także inne inwestycje: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości blisko 2 mln zł ze środków PROW czy przebudowa drogi Aleksandrów – Pisklaki na potrzeby ścieżki dydaktyczno-rowerowej o wartości 1,3 mln zł (także ze środków RPO).  

Mulawa podziękowania

Gmina Łukowa ma zamiar przystąpić do programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Wspólnie z partnerem zza wschodniej granicy chce realizować trzy projekty. Będzie to budowa sieci kanalizacyjnej w Pisklakach (szacunkowa wartość 2,9 mln zł), przebudowa oczyszczalni ścieków w Łukowej (4,8 mln zł) i zagospodarowanie przestrzeni parkowej przy zabytkowym zespole budynków administracyjnych w Łukowej (650 tys. zł). 

Oprócz tego wśród zadań, jakie zapisała gmina w budżecie, jest budowa kolektora sanitarno-odpływowego z oczyszczalni ścieków w Łukowej za 200 tys. zł. Samorząd chce pokryć ten wydatek pożyczką z WFOŚiGW z możliwością umorzenia 20 procent jej wartości. Natomiast przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych Podsośnina – Chmielek (także za 200 tys. zł) ma być finansowana z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Gmina będzie partycypować w kosztach „Budowy drogi powiatowej Aleksandrów – Szostaki”, która ruszy w tym roku w ramach funduszu leśnego. W 2016 roku zakończona zostanie także inwestycja „Budowa boiska sportowego w miejscowości Chmielek”, rozpoczęta jesienią ubiegłego roku. Koszt budowy boiska wynosi ok. 700 000 tys. zł. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.