- Reklama -

- Reklama -

Co mają radni gminy Obsza?

Przedstawiamy oświadczenia majątkowe pracowników oraz radnych Rady Gminy Obsza. Sprawdziliśmy, ile mają radni gminy, którą zamieszkuję około 5 tys. osób.

Pracownicy Urzędu Gminy Obsza

Andrzej Placek – ma 54 lat i na co dzień pełni funkcję wójta gminy Obsza. W polskiej walucie zgromadził 16 530,28 zł, a w obcej 25,29 CHF. Posiada dom o powierzchni 170 mkw. o wartości 140 000 zł oraz mieszkanie o powierzchni 52,79 mkw. warte 200 000 zł. Posiada gospodarstwo ogólnorolne o wartości 100 000 zł. Jest członkiem rady nadzorczej w Spółce Komunalnej Prawa Handlowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz w Krajowej Spółce Cukrowej.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa rolnego – 20 622,47 zł,
 • z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej – 39 865,72 zł,
 • z tytułu zatrudnienia – 125 208,94 zł,
 • z tytułu wynajmu mieszkania – 10 980 zł.

Posiada samochód marki VW Touran z 2005 roku jako współwłasność i na własność samochód marki Mazda Cx5 2016 roku.


Grzegorz Wróbel – ma 42 lata i na co dzień jest sekretarzem gminy Obsza oraz radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 89 900 zł stanowiące wspólnotę majątkową małżeństwa. Posiada dom o powierzchni 120 mkw. wart 210 000 zł oraz mieszkanie, we wspólnocie majątkowej małżeństwa, mające powierzchnię 52,97 mkw. o wartości 195 000 zł. Ma gospodarstwo rolne o łącznej wartości 460 000 zł. Z innych nieruchomości posiada mieszkanie warte 340 000 zł o pow. 88,06 mkw., z czego 86 mkw. to gabinet rehabilitacji i fizjoterapii. Jest członkiem rady nadzorczej w RCEkoenergia Sp. z o.o. oraz w LW Bogdanka SA.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu dopłat z ARiMR – 209,38 zł,
 • z tytułu wynagrodzenia w RCEkoenergia Sp. z o.o. – 9374,10 zł,
 • z tytułu wynagrodzenia w LW Bogdanka SA – 14 616,40 zł,
 • z tytułu zatrudnienia w UG w Obszy – 35 035,19 zł,
 • z tytułu komisji rozwiązania problemów alkoholowych – 160 zł,
 • z tytułu wynajmu mieszkania – 3000 zł,
 • z tytułu Diety Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego – 6978,72 zł,
 • z tytułu programu „500+” – 3000 zł.

Posiada samochód marki Audi Q7 z 2007 roku, ciągnik rolniczy marki Ursus 8014H z 2013 roku, Ursus 2812 z 1993 roku, pługi rolnicze obrotowe, ładowacz tur, rozsiewacz do nawozu Amazone, opryskiwacz polowy Krukowiak, kosiarkę bijakową, pielniko-obsypnik, zestaw uprawowo siewny, wózek widłowy Linde z 2014 roku.

Wszystko stanowi wspólnotę majątkową małżeńską.

Wspólnie z żoną zaciągnął:

 • kredyt klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji rolniczej w kwocie 76 000 zł, do spłaty zostało 50 666 zł;
 • kredyt na zakup maszyn rolniczych w kwocie 168 510 zł, do spłaty pozostało 47 160 zł;
 • kredyt pomostowy rolniczy na utworzenie placu manewrowego w kwocie 132 838 zł, do spłaty zostało 43 528 zł.

Grzegorz Kutni – ma 43 lata i na co dzień pełni obowiązki skarbnika gminy w gminie Obsza. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 60 000 zł stanowiące współwłasność małżeństwa. Posiada dom o powierzchni 80 mkw. wart 100 000 zł oraz gospodarstwo ogólnorolne o wartości 120 000 zł. Posiada działkę budowlaną z domem o wartości 340 000 zł, stanowiące współwłasność małżeńską.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

  • z tytułu gospodarstwa rolnego – 5000 zł,
  • z tytułu pracy w UG Obsza – 84 243,14 zł,
  • z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 860 zł.

Zaciągnął kredyt budowlany na dokończenie budowy domu, do spłaty pozostało 99 113,89 zł. (Współwłasność małżeńska.)

Radni Rady Gminy Obsza

Dariusz Bielak – ma 41 lat i na co dzień zajmuje się gospodarstwem rolnym oraz pełni obowiązki radnego RG Obsza. Zgromadził środki w wysokości 161 392,72 zł. Posiada dom o powierzchni 200 mkw. wart 200 000 zł oraz mieszkanie mające powierzchnię 62,51 mkw. o wartości 400 000 zł. Ma gospodarstwo rolne o wartości 350 000 zł. Wszystko stanowi współwłasność małżeńską.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

  • z tytułu gospodarstwa rolnego – 200 000 zł,
  • z tytułu diety radnego – 2860 zł.

Posiada samochód osobowy marki Nissan Qashqai +2 z 2013 roku, ciągnik John Deere 6220 z 2006 roku, ciągnik Ursus 3512 z 1994 roku, platformę do zrywania tytoniu LMA z 2000 roku, kombajn zbożowy Class Mercator 75 z 1985 roku oraz ciągnik John Deere 2250 z 1991 roku.

Zaciągnął kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania w kwocie 130 400 zł, do spłaty pozostało 115 658,82 zł.


Marian Bury – ma 67 lat i jest emerytem, radnym RG Obsza. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 152 960,62 zł. Posiada dom o powierzchni 70 mkw. wart 10 000 zł. Ma gospodarstwo rolne o wartości 300 000 zł, oddane w dzierżawę.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

  • z tytułu emerytury – 16 323,40 zł,
  • z tytułu diety GSW – 100 zł,
  • z tytułu diety członka zarządu GS „SCH” – 100 zł,
  • z tytułu diety radnego – 3380 zł,
  • z tytułu dzierżawy gospodarstwa – 1500 zł.

Posiada ciągnik C-330 z 1971 roku.


Zbigniew Bździuch – ma 64 lata i jest rencistą, pełni obowiązki radnego RG Obsza.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu renty – 11 850 zł,
 • z tytułu diety radnego – 2860 zł.

Wszystko stanowi wspólnotę majątkową.


Ryszard Grzyb – ma 58 lat i na co dzień zajmuje się gospodarstwem rolnym oraz pełni obowiązki radnego RG Obsza. W walucie polskiej zgromadził środki pieniężne w wysokości 52 642,52 zł. Posiada dom o powierzchni 300 mkw. wart 570 000 zł oraz gospodarstwo rolne o wartości 400 000 zł. Wszystko stanowi wspólnotę majątkową małżeńską.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa – 49 000 zł
 • z tytułu diety radnego – 2860 zł
 • z tytułu diety sołtysa – 2360 zł
 • z tytułu działalności wykonywanej osobiście – 601 zł
 • z tytułu innych źródeł (prowizja) – 4079 zł
 • z tytułu diety członka komisji wyborczych – 800 zł

Posiada ciągnik rolniczy marki Ferguson z 1980 roku.

Zaciągnął kredyt na zakup ziemi w wysokości 17 000 zł, do spłaty pozostało 8500 zł oraz kredyt klęskowy w wysokości 34 000 zł.


Irena Maria Kościk – ma 65 lat i jest emerytką. Pełni obowiązki radnego Rady Gminy Obsza. W polskiej walucie zgromadziła 110 000 zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 39,10 mkw. o wartości 70 000 zł. Ma działkę rolną o wartości 10 000 zł, stanowiącą współwłasność. Na własność posiada 0,93 ha lasu wartego 50 000 zł.

W ubiegłym roku osiągnęła dochód:

 • z tytułu umowy o dzieło – 26 474,14 zł,
 • z tytułu emerytury – 31 624,04 zł,
 • z tytułu diety radnego – 3838 zł.

Danuta Markowicz – ma 56 lat i zajmuje się gospodarstwem rolnym. Jest radną RG Obsza. W polskiej walucie zgromadziła 50 000 zł. Posiada dom o powierzchni 210 mkw. wart 200 000 zł, stanowiący współwłasność małżeńską. Ma gospodarstwo ogólnorolne 1) 8,72 ha, 2) 9,94 ha, 3) 2,8 ha o łącznej wartości 700 000 zł, stanowiące 1) współwłasność małżeństwa, 2) 3/32 udziału, 3) 1/3 udziału.

W ubiegłym roku osiągnęła dochód:

 • z tytułu gospodarstwa – 40 000 zł,
 • z tytułu diety radnego – 3640 zł.

Posiada samochód osobowy marki Audi A4 b7 z 2006 roku, ciągnik rolniczy C-330 z 1989 roku oraz ciągnik valtra V 90 z 2007 roku.

Zaciągnęła kredyt na zakup ciągnika w wysokości 40 000 zł, do spłaty pozostało 20 000 zł.


- Reklama -

Artur Matysiak – ma 46 lat, zajmuje się gospodarstwem rolnym. Pełni obowiązki radnego Rady Gminy Obsza. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 37 064,83 zł. Posiada dom o powierzchni 500 mkw. wart 250 000 zł oraz gospodarstwo rolne o łącznej wartości 1 986 000 zł. Wszystko stanowi współwłasność małżeńską.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa – 23 334,73 zł,
 • z tytułu renty i innych krajowych świadczeń – 13 008,20 zł,
 • z tytułu dopłat bezpośrednich – 84 807,15 zł,
 • z tytułu diety radnego – 3120 zł.

Radny ma samochody marki Fiat Freemont z 2012 roku, Nissan pick-up z 2004 roku, ciągnik Fendt 312 z 2008 roku, przyczepy Pronar (2 szt.) z 2008 roku, Pelikan z 1991 roku, Chlavenace z 1981 roku, kombajn Grimme z 2002 roku, ładowarkę teleskopową z 2005 roku, ciągnik Claas 696 z 2004 roku, Axion z 2010 roku i Frndt 714 z 2013 roku.

Zaciągnął kredyt na zakup gruntów rolnych i ciągnika w wysokości 805 660 zł. Do spłaty pozostało 367 134 zł.


Zdzisław Jacek Oleszek – ma 42 lata i prowadzi własną działalność – Zakład Usługowo-Naprawczy „MOTO-START”. Pełni obowiązki radnego RG Obsza. Posiada dom o powierzchni 160 mkw. wart 350 000 zł oraz gospodarstwo o łącznej wartości 16 000 zł. Wszystko stanowi współwłasność majątkową małżeńską.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa rolnego – 2000 zł,
 • z tytułu diety radnego – 2600 zł,
 • z tytułu prowadzenia własnej działalności – 3440,36 zł.

Wszystko stanowi współwłasność małżeńską.

Na własność posiada ciągnik marki Ursus z 1967 roku, a jako współwłasność z małżonką posiada samochód marki Toyota Anensis z 2010 roku.


Tomasz Pawłowski – ma 47 lat i pracuje jako specjalista ds. kredytów w Banku Spółdzielczym w Obszy oraz jest radnym RG Obsza. W polskiej walucie zgromadził 378 216 zł. Posiada dom o powierzchni 207 mkw. wart 470 000 zł, mieszkanie mające powierzchnię 49,90 mkw. o wartości 160 000 zł oraz gospodarstwo rolne o łącznej wartości 480 000 zł. Wszystko stanowi współwłasność małżeńską.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa – 33 650 zł,
 • z tytułu dopłat ARiMR – 37 038 zł,
 • z tytułu odszkodowania od szkód w uprawach rolnych – 18 128,16 zł,
 • z tytułu zatrudnienia – 37 524,01 zł,
 • z tytułu diety radnego – 3120 zł,
 • świadczenia ZUS z tytułu opieki nad dzieckiem – 1911,91 zł.

Posiada samochody marki Honda Accord z 2008 roku, BMW 330i z 2004 roku, IVECO Daily z 2008 roku, Mercedes C280 z 2011 rok, motocykl Junak z 1963 roku, ciągniki rolnicze marki Case z 2009 roku, Yanmar z 2002 roku, opryskiwacz Kuhn z 1997 roku, sadzarkę Sfogia z 2008 roku.

Zaciągnął kredyt obrotowy na działalność rolniczą w wysokości 45 000 zł.


Zbigniew Połuch – ma 63 lata i zajmuje się gospodarstwem rolnym oraz pełni funkcję radnego Rady Gminy Obsza. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 55 000 zł. Posiada dom o powierzchni 260 mkw. wart 150 000 zł oraz gospodarstwo rolne o łącznej wartości 160 000 zł. Wszystko stanowi wspólnotę majątkową małżeńską.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa rolnego – 50 000 zł,
 • z tytułu innych źródeł – 1432 zł,
 • z tytułu diety radnego – 4150 zł,
 • z tytułu diety sołtysa – 2400 zł,
 • z tytułu GSW – 150 zł,
 • z tytułu działalności wykonywanej osobiście – 359 zł.

Posiada samochody marki Toyota R-4 z 2007 roku, Mercedes z 2006 roku oraz ciągnik rolniczy Fent z 2002 roku i C-330 z 1998 roku.

Zaciągnął kredyt preferencyjny rolniczy w wysokości 45 000 zł. Do spłaty pozostało 15 000 zł.


Andrzej Sarzyński – ma 45 lat i pracuje w ARiMR BP w Biłgoraju oraz zajmuje się gospodarstwem rolnym. Pełni również funkcję radnego RG Obsza. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 28 000 zł. Posiada dom o powierzchni 120 mkw. wart 100 000 zł oraz gospodarstwo rolne o łącznej wartości 200 000 zł. Wszystko stanowi współwłasność małżeńską.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa rolnego – 40 000 zł
 • z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy – 69 222,80 zł
 • z tytułu diety radnego – 8052 zł
 • z tytułu innych źródeł – 1206,38 zł

Posiada samochód marki Volkswagen Sharan z 2013 roku, ciągnik rolniczy New Holland TD5.85 z 2013 roku, Ursus 3512 z 1997 roku oraz kombajn zbożowy Claas Dominator 66 z 1993 roku.


Stanisław Sieniawski – ma 67 lat i zajmuje się gospodarstwem rolnym, jest radnym Rady Gminy Obsza. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 5095,99 zł. Posiada dom o powierzchni 90 mkw. wart 102 000 zł. Ma gospodarstwo rolne o wartości 180 000 zł, z czego 8,91 ha stanowi własność, a 2,93 ha współwłasność w 1/3 udziałów.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa oddanego w dzierżawę – 500 zł
 • z tytułu emerytury – 35 285,30 zł
 • z tytułu diety radnego – 3380 zł
 • z tytułu diety delegata GSW – 50 zł

Posiada samochód Volkswagen passat 1,9 TDI z 1995 roku.


Lech Bolesław Syty – ma 59 lat i na co dzień zajmuje się gospodarstwem rolnym. Pełni obowiązki radnego RG Obsza. Wraz z małżonką zgromadził środki pieniężne w wysokości 62 646,46 zł. Posiada dom o powierzchni 220 mkw. wart 316 200 zł oraz gospodarstwo rolne o łącznej wartości 400 000 zł. Posiada akcje w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Hortino Sp. z o.o., 10 udziałów po 100 zł oraz 1 udział 500 zł.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa rolnego – 14 583,21 zł,
 • z tytułu dopłat ARiMR – 68 473,73 zł,
 • z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 1944,90 zł,
 • z tytułu odszkodowania za tytoń – 42 501,20 zł.

Dochody stanowiące majątek odrębny:

 • z tytułu diety radnego – 3526 zł,
 • z tytułu diety członka RN GS – 100 zł,
 • z tytułu zwrotu z US – 2088,04 zł.

Wraz z małżonką posiada samochód marki VW passat z 2003 roku, samochód dostawczy marki Mercedes Benz D 210 z 2000 roku, ciągniki rolnicze marki Zetor 7341 z 2004 roku, Case Jc60 z 2011 roku, Jonn Deere 6100 MC z 2016 roku, przyczepę Pronar 6T 653/2 z 2012 roku oraz agregat uprawowy Rolex z 2019 roku.


Jerzy Wójcik – ma 55 lat i na co dzień zajmuje się gospodarstwem rolnym. Jest radnym RG Obsza. W walucie polskiej zgromadził 180 000 zł. Posiada dom o powierzchni 180 mkw. wart 250 000 zł oraz gospodarstwo rolne o łącznej wartości 500 000 zł. Wszystko stanowi współwłasność małżeńską.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa rolnego – 100 000 zł,
 • z tytułu diety radnego – 3526 zł,
 • z tytułu diety GSW – 50 zł,
 • z tytułu diety Lubelskiej Izby Rolniczej – 300 zł.

Posiada samochód osobowy marki Peugeot 508 RXH z 2015 roku, ciągnik marki Zetor 10540 z 1999 roku, ciągnik New Holand 5010 z 2012 roku, ciągnik Fendt z 1998 roku oraz samochód (bus) z 2014 roku.

Zaciągnął kredyt na zakup ziemi w wysokości 100 000 zł. Do spłaty pozostało 51 000 zł.


Tomasz Wujda – ma 43 lata i na co dzień zajmuje się gospodarstwem rolnym oraz pełni obowiązki radnego w Rady Gminy Obsza. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 89 706,13 zł. Posiada gospodarstwo rolne o wartości 80 000 zł.

W ubiegłym roku osiągnął dochód:

 • z tytułu gospodarstwa rolnego – 130 000 zł,
 • z tytułu diety przewodniczącego rady gminy – 16 104 zł.

Posiada samochód marki Chevrolet Lacetti z 2005 roku, stanowiący współwłasność oraz Hyundai i20 z 2009 roku będący jego własnością.

- Reklama -

- Reklama -

1 komentarz
 1. mieszkaniec mówi

  Jakoś nikt nie komentuje tych specjalistów od robienia kasy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.