- Reklama -

Ciągnik, przyczepa skorupowa i silosy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu jest szkołą prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła, kształcąc w zawodach związanych z rolnictwem, powinna posiadać adekwatną do zawodu bazę dydaktyczną. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia środki na jej poprawę.

W ZSCKR funkcjonują technikum (kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych), szkoła policealna (kształcąca w zawodzie technik turystyki wiejskiej), Centrum  Kształcenia Ustawicznego (w ramach którego prowadzone są kursy kwalifikacyjne w zawodzie rolnik – prowadzenie produkcji rolniczej), szkoła  branżowa I stopnia (przygotowana do kształcenia w zawodach ogrodnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych).

Szkoła ma bardzo dobrą bazę dydaktyczną do kształcenia w wymienionych zawodach. Mimo to czyni starania, aby była ona unowocześniana i spełniała wymogi podstawy programowej. – W ubiegłym roku szkoła wzbogaciła się o wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej, dzięki czemu uczniowie mogą odbywać zajęcia lekcyjne i rozgrywać zawody sportowe. Zakupiliśmy  mikrociągnik, który został dodatkowo wyposażony w przedni TUZ. Jest on wykorzystywany w kształceniu praktycznym uczniów i słuchaczy. Zakupiliśmy również w pełni skomputeryzowany rozsiewacz nawozów, który pozwala automatycznie regulować dawkę wysiewu na polu na podstawie map zasobności gleby – mówi dyrektor szkoły Eugeniusz Klucha.

 Znaczące fundusze szkoła otrzymała w bieżącym roku szkolnym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło środki na wszystkie potrzeby zgłoszone przez dyrektora szkoły. – Na zakup pomocy dydaktycznych i inwestycje dodatkowo otrzymaliśmy 760 tys. zł, z czego 360 tys. zł na inwestycje oraz 400 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych – informuje dyrektor Klucha. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i pracowników, bo część prac szkoła wykonuje we własnym zakresie, udało się wykonać wiele inwestycji. Są to: garaże na maszyny rolnicze, wiata stalowa pokrytą przezroczystym dachem z poliwęglanu, 4 silosy zbożowe wraz z wagą o nośności ponad 25 ton, droga wewnętrzna obok placu manewrowego (zabezpiecza bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców internatu oraz umożliwia przemieszczanie się między budynkami bez wyjazdu na drogę publiczną). – Budowane oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową linii energetycznej zapewni możliwość odbywania zajęć sportowych w godzinach wieczornych. Istotnym działaniem jest zmiana instalacji oświetleniowej terenu szkolnego w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników – opisuje dyrektor, podkreślając, że zmiana instalacji energetycznej i oświetlenia przyczyni się do dużych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Dzięki ministerialnym pieniądzom udało się zakupić wiele pomocy dydaktycznych. Nowe nabytki w szkole rolniczej to m.in. ciągnik rolniczy dużej mocy wyposażony w system AutoTrack, przyczepa skorupowa o nośności 12 ton do transportu płodów rolnych oraz inne urządzenia rolnicze niezbędne do realizacji podstawy programowej. – Oprócz tego doposażyliśmy pracownie szkolne w niezbędny sprzęt multimedialny. Bardzo dobra baza dydaktyczna pozwala na organizowanie dodatkowych szkoleń nie tylko dla uczniów, ale również rolników m.in. z zakresu rolnictwa ekologicznego – zaznacza dyrektor.

To nie koniec tegorocznych sukcesów szkoły. ZSCKR współpracuje z Państwowymi Instytutami Badawczymi i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, gdzie uczniowie odbywają szkolenia i zajęcia specjalistyczne. – Swoją bazą mogliśmy się pochwalić w nagrywanym przez TVP3 programie "Rolnik szuka szkoły", który miał za zadanie promować kształcenie w szkołach prowadzonych przez MRiRW – mówi Eugeniusz Klucha.

Wiele zmieniło się w szkolnym internacie. Uczniowie w nim mieszkający mają zapewnione bardzo dobre warunki. Mogą korzystać z wyremontowanych pomieszczeń mieszkalnych, nowych łazienek, odnowionej klatki schodowej, pomieszczeń kuchennych na piętrze. Mają do dyspozycji pokoje telewizyjne, kawiarenkę, świetlicę z dostępem do komputerowych gier edukacyjnych, bezpłatny dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi. W planie wyposażenia szkoła uwzględnia wymagania zawarte w podstawach programowych, dzięki czemu uczniowie mają bardzo dobrą bazę dydaktyczną.

Szkoła w Różańcu wciąż się rozwija. – Zespół Szkół Centrum  Kształcenia w Różańcu  przymierza się do wprowadzenia nowych zawodów, tj: w Technikum zawodu technik weterynarii i na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie pszczelarz kwalifikacji  Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Szkoła jest przyjazna dla uczniów i dba o wychowanie patriotyczne – opisuje dyrektor placówki.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.