- Reklama -

- Reklama -

Chodniki niepotrzebne?

Wiosną tego roku starosta biłgorajski ogłosił konkurs dotyczący dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych. Gmina Józefów wniosku nie złożyła. Dlaczego?

- Reklama -

O budowę chodników na terenie gminy pytała burmistrza radna Rady Miejskiej w Józefowie Ewa Kusy. – 23 kwietnia starosta biłgorajski ogłosił nabór do pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych naszego powiatu. Termin składania wniosków minął 10 maja – przypomina Ewa Kusy. Radna pyta dlaczego burmistrz nie wystąpił do starosty o dofinansowanie budowy chodnika, który mógłby być sfinansowany od 30 do 50% wartości inwestycji. W naborze wnioski złożyło aż 9 gmin, dla których przeznaczono 650 tys. zł. – Czy w przyszłym roku gmina zamierza przystąpić do programu na budowę ścieżki w Długim Kącie? – pyta radna.

- Reklama -

Roman Dziura informuje, że jeśli chodzi o dofinansowanie budowy ścieżki przy drodze powiatowej w Długim Kącie w ramach wspomnianego przez radną programu, władze gminy nie występowały o środki w tym programie.

– Dokumentacje techniczne na budowę chodników, które opracowaliśmy na nasz koszt w Szopowem i  Górnikach zostały ujęte do dokumentacji opracowanej przez starostę biłgorajskiego dotyczącej modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Szopowe – Górniki – Stanisławów w celu uzyskania odpowiedniej ilości punktów dla tych inwestycji – informuje burmistrz.

Dodaje, że nie było opracowanych innych dokumentacji technicznych na budowę chodników lub ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, dlatego gmina nie występowała z żadnym wnioskiem. Burmistrz zapewnia, że w 2020 r. przystąpi do programu tylko wówczas, gdy Rada Miejska w Józefowie zabezpieczy środki finansowe na budowę chodnika w miejscowości Brzeziny i w terminie wykonana zostanie niezbędna dokumentacja.

Zarząd Powiatu w swoim pilotażowym programie zakładał dotacje dla gmin na budowę chodników przy drogach powiatowych na poziomie od 30 procent do 50 procent kosztów. Opracowane kryteria uwzględniają kwestie społeczno-środowiskowe, np. usytuowanie planowanej inwestycji przy obiektach użyteczności publicznej, połączenie z przystankiem autobusowym, kontynuację budowy. Wzrost natężenia ruchu samochodowego na drogach sprawił, że ciągi piesze czy pieszo-rowerowe mają kluczowe znaczenia dla bezpieczeństwa.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.