- Reklama -

Chcą współpracować z Ukrainą

Radni miejscy zdecydowali o przystąpieniu do stowarzyszenia Euroregion "Roztocze". Celem jest współpraca z naszymi wschodnimi sąsiadami.

17 marca radni Rady Miasta Biłgoraj podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody do przystąpienia samorządu do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”. Jak się okazuje, inspiracją do powołania stowarzyszenia samorządów Euroregion „Roztocze” jest zmiana polityki rozwojowej obejmującej tereny przygraniczne Polski Wschodniej, które dotychczas były pomijane w dokumentach strategicznych zarówno na szczeblu regionalnym, jak i rządowym. – Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r., prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym woj. lubelskiego na lata 2021-2027 oraz prace nad programami unijnymi w obszarze rozwoju obszarów wiejskich i transgranicznych stanowią wyjątkowy moment na stworzenie stałych struktur instytucjonalnych umożliwiających rozwój tego regionu. Euroregion „Roztocze” będzie zrzeszeniem społeczności lokalnych po polskiej i docelowo po ukraińskiej stronie granicy – informuje burmistrz Janusz Rosłan.

Priorytetem w zakresie działalności Euroregionu „Roztocze” będzie dalsze tworzenie warunków do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej, bezpośrednio sąsiadujących obszarów Ukrainy i Polski. Istotnym celem nowego euroregionu będzie ochrona środowiska naturalnego przygranicznych terenów, prowadzenie działań zapobiegających zagrożeniom i klęskom żywiołowym.

- Reklama -

Proponowane obszary działania to: poprawa poziomu życia mieszkańców, poprawa stanu naturalnych i kulturowych warunków życia, rozwój potencjału gospodarczego, inicjowanie kontaktów różnego typu instytucji, placówek oświatowych, sportowych, kulturalnych i innych.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.