- Reklama -

Chcą przywrócenia praw miejskich

W gminie Goraj trwają konsultacje dotyczące nadania statusu miasta miejscowości Goraj. Potrwają one do 20 września.

 

Do 20 września br. wyznaczeni pełnomocnicy ds. konsultacji przeprowadzą we wszystkich sołectwach na terenie gminy Goraj konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Goraj. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych.

- Reklama -

Pod koniec sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy Goraj. Uczestniczył w niej poseł Lucjan Cichosz, który pozytywnie odniósł się do propozycji odzyskania przez miejscowość Goraj praw miejskich.

Poseł chce przyczynić się do przywrócenia praw miejskich, które w 1869 roku odebrał car miasteczkom, których ludność wzięła udział w powstaniu styczniowym. Car poza zsyłkami zastosował bowiem też odpowiedzialność zbiorową i odebrał wielu miejscowościom prawa miejskie. Część z nich z czasem znowu stała się miastami, część do dziś to tylko wsie. – Cofnięcie skutków carskiego ukazu szłoby naprzeciw społecznym i politycznym oczekiwaniom w zakresie umacniania idei patriotycznych i niepodległościowych. Poseł na Sejm RP Lucjan Cichosz odczytał pismo, jakie skierował do ministra spraw wewnętrznych i administracji, występując w imieniu mieszkańców gminy Goraj, władz samorządu oraz w imieniu Stowarzyszenia „Goraj 1377” z zapytaniem, jakie są realne możliwości przywrócenia praw miejskich. Jak sugeruje, należy dokonać dziejowej rekompensaty i wynagrodzić prawnukom dawnych powstańców trud.

Poseł zobowiązał się, że pomoże gorajskim rolnikom w walce z ASF oraz przychyli się do propozycji zmiany wprowadzenia gminy do obszaru o niekorzystnych warunkach gospodarowania i trudnych warunkach produkcyjnych, która to zmiana mogłaby przynieść wymierne korzyści dla rolników w postaci zwiększonych dopłat obszarowych z ARiMR.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.