- Reklama -

- Reklama -

Był PGR, będą inwestycje

Tylko dwóm samorządom z powiatu biłgorajskiego udało się uzyskać wsparcie finansowe w ramach programu wpierającego gminy, w których niegdyś funkcjonował PGR.

- Reklama -

Polskie Gospodarstwa Rolne, potocznie zwane PGR-ami, funkcjonowały niegdyś w wielu gminach. Ich właścicielem było państwo. Samorządy, w których takie jednostki funkcjonowały, miały szansę na wsparcie finansowe. – Najsilniejsze wsparcie kierujemy do tych gmin, które są najbiedniejsze. Chcemy, by ta szarość odziedziczona po PRL, po pierwszych 20 latach III RP, nareszcie została rozświetlona przez nowe inwestycje i nowoczesność – mówił premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając program. Dana gmina mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna 5 mln zł.

Znane są już wyniki konkursu. Z terenu naszego powiatu wsparcie otrzymały dwa samorządy: gminy Obsza i Księżpol.

Gmina Księżpol wnioskowała o 600 tys. zł, otrzymała 500 tys. zł. Środki te przeznaczy na budowę chodnika w miejscowości Korchów Pierwszy. Wykonana zostanie również termomodernizacja budynku
świetlicy i remizy OSP w Korchowie Pierwszym wraz z wymianą pokrycia dachowego, drzwi garażowych. Zagospodarowany zostanie plac przed remizą wraz z drogą dojazdową oraz wybudowana zostanie altana  integracyjna.
Gmina Obsza  wnioskowała o wsparcie w kwocie 1 mln zł. Otrzymała natomiast 800 tys. zł. Kwota zostanie przeznaczona na remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miejscowości Obsza i Wola
Obszańska. Przewidywany zakres robót to: prace przygotowawcze w tym rozbiórkowe, remont nawierzchni bitumicznej, zabezpieczenie zjazdów przy krawędzi jezdni, zabezpieczenie krawędzi poboczy kostką brukową oraz kruszywem, roboty wykończeniowe, przebrukowanie części nawierzchni chodników, remont oznakowania poziomego oraz pionowego.

- Reklama -

Wnioski w pierwszej kolejności były opiniowane przez właściwe oddziały terytorialne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – w zakresie potwierdzenia zlokalizowania inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały PGR-y. Po zaopiniowaniu wniosku właściwy oddział terenowy KOWR odsyłał wniosek wraz z opinią do gminy. Gmina składała kompletny wniosek (w tym zawierający opinię KOWR) do właściwego wojewody. Wnioski były oceniane przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przy Prezesie Rady Ministrów.

Łączne wsparcie na kwotę 11,3 mln zł otrzymało 18 samorządów z terenu województwa lubelskiego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź