- Reklama -

- Reklama -

Były wicestarosta inspektorem nadzoru

Ruszyła przebudowa drogi powiatowej nr 2923L Biłgoraj – Smólsko. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, ścieżka rowerowa, chodnik, zjazdy indywidualne. Wyremontowane zostaną przepusty, roboty ziemne oraz oznakowanie pionowe. Nadzór inspektorski nad inwestycją pełni Stanisław Schodziński, wicestarosta poprzedniej kadencji.

 

Podczas Sesji Rady Powiatu (23 września) radny Henryk Paska dopytywał o to, kto pełni inspektorat nadzoru nad tą inwestycją oraz jakie jest jego wynagrodzenie. Stwierdził, że pyta o to, ponieważ ma prośby ze strony mieszkańców, aby ta droga była wykonana w sposób prawidłowy. – Żeby ludzie mogli jechać samochodem i aby tym samochodem nie kołysało. W związku z tym pytam kto wykonuje prace inspektora – tłumaczył radny Henryk Paska.

Odpowiedzi udzieliła Maria Góralska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Podkreśliła na wstępie, że wszystkim zależy, aby jakość wykonywanych prac była na należytym poziomie. Dodała, że w tym roku powiat realizuje bardzo dużo inwestycji drogowych, na większości z nich ustanowiono inspektora nadzoru. Tłumaczyła, że region wykonywanych inwestycji jest rozległy, obejmuje 14 gmin i Zarząd Dróg Powiatowych sam nie poradziłby sobie.

Maria Góralska wyjaśniła, że nadzór nad remontem drogi Biłgoraj – Smólsko sprawuje Stanisław Schodziński, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Kwota ta to 5-6 tys. zł netto. Jak tłumaczyła dyrektor jest to 0,5% wartości inwestycji.  Wszelkie uwagi dotyczące budowy drogi można zgłaszać do niego.

- Reklama -

Dodatkowo w tym roku Zarząd Dróg Powiatowych ma podpisaną umowę z laboratorium drogowym. Kontrolnie, próbki zostaną tam wysyłane. – Wiem, że mieszkańcy może chcieliby, aby ten dywanik był grubszy, ale wykonawca wykonuje tak jak było zapisane w przetargu – tłumaczyła.

Ulica będzie miała szerokość 6 metrów.Ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie przy lewej krawędzi jeazdni, obramowana krawężnikiem betonowym 15x30x100 wystającym, przez co uzyska się przekrój półuliczny drogi. Szerokość ścieżki rowerowej, dwukierunkowej wyniesie 2,0 m i wykonana będzie z kostki bezfazowej koloru czerwonego. Przyległy do ścieżki chodnik szer. 1,5 m wykonany zostanie także z kostki bezfazowej koloru szarego.

Przejazdy do posesji prywatnych przez ścieżkę i chodnik wzmocnione będą pogrubioną przebudową oraz kostką grubości 8 cm. Po stronie prawej wjazdy do posesji prywatnych zostaną utwardzone kruszywem kamiennym do szerokości pasa drogowego.  Zakończenie prac zaplanowano na 15 listopada 2016 r.

Droga powiatowa Biłgoraj – Smólsko ma być remontowana w ramach programu współpracy samorządowo-leśnej, którego inicjatorką jest poseł Agata Borowiec. Na cały powiat biłgorajski dzięki jej staraniom udało się pozyskać 17,2 mln zł. W ramach projektu na terenie trzech nadleśnictw mają być wykonane m.in. droga gminna Edwardów – Biłgoraj, droga powiatowa Gózd Lipiński – Potok Górny, droga gminna i leśna Lipiny Górne – Stoczek, droga powiatowa Aleksandrów – Szostaki, droga gminna i leśna Gościniec Fryszarkowski i ul. Nowa (gmina Józefów), droga gminna Stare Króle (gmina Ksieżpol), droga gminna i leśna Bukownica – Margole.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.