Burmistrz z absolutorium

Głównym punktem obrad kwietniowej sesji Rady Miasta było głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Januszowi Rosłanowi. Zostało ono udzielone przy czterech głosach wstrzymujących się.

W budżecie 2017 roku zakładano wykonanie dochodów w kwocie 101,4 mln zł, natomiast dochody zrealizowano w kwocie ponad 100 mln zł. Stanowiło to 98,83% planu. Planowane dochody własne zakładano w kwocie blisko 42 mln zł, a wykonano je w kwocie 42,4 mln zł. Stanowiło to 101% planu. Kwota zaplanowana na inwestycje wynosiła 13,6 mln zł, a wydatkowano 13,2 mln zł. Przychodny miasta na koniec roku zrealizowano w 63,6%, co dało kwotę 2,1 mln zł. Na koniec minionego roku zadłużenie miasta wynosiło 18,3 mln zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła blisko 10 mln zł. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje Rady Miasta.

Jan Skrok, przewodniczący komisji budżetu, stwierdził, że koszty realizacji inwestycji rosną. Firmy wygrywające przetarg oferują coraz to wyższe kwoty. Obecnie najważniejszą i największą inwestycją, na jaką czeka miasto, jest rewitalizacja Placu Wolności. – Koszty rosną, a my musimy patrzeć, aby mieć zdolność finansową do zabezpieczenia wkładu własnego – mówił.

Głos w dyskusji zabrał również radny Andrzej Łęcki. Podkreślił, że pod względem rachunkowym budżet prowadzony jest bardzo dobrze. Zwrócił jednak uwagę na jego zasadność i celowość. Mówił, że sporo wydajemy na oświatę, mimo to w szkołach nie ma godzin pozalekcyjnych i kółek zainteresowań. – To karykatura szkoły. Podobnie jest ze sportem. Zwiększamy środki na sport, ale nie ma klubów sportowych, jakie działały kiedyś. W przyszłej kadencji trzeba się zastanowić nad racjonalizację wydatków – mówił.

Przy 16 głosach „za” i 4 wstrzymujących radni udzielili burmistrzowi Januszowi Rosłanowi absolutorium.

Burmistrz podziękował radnym za wzorową współpracę. – Gdyby nie ta współpraca to wykonanie tego budżetu nie wyglądałoby tak i nie byłoby wielu inwestycji. To wielka radość dla mnie, że możemy wspólnie podejmować decyzje – mówił Janusz Rosłan.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.