- Reklama -

Burmistrz Frampola z absolutorium

12 czerwca we Frampolu odbyła się sesja Rady Miejskiej. Jej głównym punktem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Tadeuszowi Niedźwieckiemu.

Głównym punktem obrad sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Sprawozdanie w formie prezentacji przedstawił skarbnik Tomasz Kurasiewicz. Omówił strukturę dochodów i wydatków oraz największe inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. Wykonanie dochodów wyniosło ponad 23 mln zł, a wydatki zamknęły się kwotą 24 mln zł.

- Reklama -

Ważniejsze inwestycje w 2017 roku to: Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce; Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stara Wieś dł. 160mb; Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Woli Radzięckiej; Przebudowa boiska sportowego KS Włókniarz; „Szkoły Nowych Możliwości w gminie Frampol”; „Program rewitalizacji w gminie Frampol”;

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Frampola Tadeuszowi Niedźwieckiemu za ubiegłoroczne wykonanie budżetu. Głosowało 11 radnych, wszyscy za.

Burmistrz podziękował za udzielenie absolutorium i podkreślił, że sukces Gminy w realizacji założeń budżetowym jest zasługą wielu osób: członków Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego  oraz  podmiotów biorących udział w realizacji inwestycji.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.