- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Burmistrz chyba rządzi dobrze. Dostał absolutorium

Rada Miejska w Goraju udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Antoniemu Łukasikowi z wykonania budżetu w 2021. Radni zadecydowali o jednogłośnym udzieleniu absolutorium dla burmistrza.

- Reklama -

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Goraj za 2021 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalniej i sportowej gminy. Raport w pełnej wersji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goraju.
Skarbnik Gminy Dorota Hawryło przedstawiła finansowe sprawozdanie z realizacji budżetu za miniony rok, który zamknął się wykonaniem dochodów na poziomie 99,53 % kwotą 21 645.789,94 zł, natomiast wydatki zrealizowano w 81,40 % w kwocie 18 997.656,86 zł. W 2021 roku na wszystkie inwestycje zostało przeznaczonych blisko ponad 2 miliony złotych, z czego większa część nakładów finansowych pochodziła ze środków zewnętrznych.

- Reklama -

Jednogłośnie, również podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goraj za 2021 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną. Opinie wszystkich komisji stałych były pozytywne.
Radni  tym samym jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Przypomnijmy, że udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Absolutorium jest instytucją służącą Radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez Burmistrza. Absolutorium to odrębny oraz sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu.

 

fot. UM Goraj

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź