- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Budżet obywatelski wstrzymany na dwa lata

Klamka zapadła. 29 kwietnia radni Miasta Biłgoraja zdecydowali, że do 2023 roku w Biłgoraju nie będzie budżetu obywatelskiego.

- Reklama -

Obecnie na terenie miasta Biłgoraja obowiązuje uchwała z 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego. Natomiast w minionym roku realizacja budżetu została wstrzymana na lata 2020-2021. – Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy była pogarszająca się sytuacja finansowa budżetu, w tym również wywołana COVID-19, i konieczność ograniczania ponoszonych wydatków – argumentuje burmistrz miasta Janusz Rosłan. Stąd propozycja, aby wstrzymać realizację budżetu obywatelskiego na kolejne dwa lata.

Mimo dyskusji radnych oraz podzielonych głosów decyzja zapadła. Przez najbliższe lata budżetu obywatelskiego nie będzie.

Radny Łukasz Pracoń pytał czy zasadne jest, aby na dwa lata odbierać budżet obywatelski mieszkańców. – Jest to najwyższa forma demokracji jaka może być, gdyż pieniądze oddajemy bezpośrednio mieszkańcom. Odwołujemy się do ich inwencji twórczej. Jest to motywacja dla nich i możliwości angażowanie się w sprawy w społeczne. Czy chcemy odbierać ten wybór mieszkańcom miasta? – pytał.

Głos zabrał również radny Mirosław Lipiński, który przypomniał, że pierwszy budżet obywatelski został ogłoszony w 2017 roku. Dodał, że przez mieszkańców może być źle odebrane jeśli po wyborach budżet obywatelski zostanie wstrzymany. – Zadanie z budżetu obywatelskiego z 2020 roku nie zostało zrealizowane. Zwyciężył ciekawy projekt, który rozwiązywał trudne zadanie w osiedlu Róznówka dotyczący jedynego parku w miesicie – parku Nowakowskiego – mówił. Dodał, że w parku jest wiele oczek wodnych, które nie maja zasilania w wodę. Zdaniem radnego projekt koła wodnego zasilającego kanały w wodę był dobrym pomysłem. – Myślę, ze jeśli wróciły do idei budżetu obywatelskiego należy to zadanie jako pierwsze zrealizować – mówił.

Odmiennego zdania był burmistrz Janusz Rosłan, który jednoznacznie zauważył, że wykonanie tego typu koła czerpakowego jest z wielu względów nie możliwie. – W minionym roku, podczas obrad sesji, pokazywałem dokumenty i mówiłem ile pieniędzy musielibyśmy wydać, aby spełniło to swoją funkcje. Może w 2 mln zł zadanie to udałoby się zrealizować, ale nie w 200 tys. zł przewidzianych w budżecie obywatelskim. Radni przegłosowali rezygnację z budżetu obywatelskiego – mówił włodarz miasta. Wyjaśnił, że lustro wody obniżyło się o 2 metry, w porównaniu do czasów, gdy takie koło w mieście funkcjonowało. Wykonanie takiej inwestycji wiązałoby się z pogłębieniem koryta rzeki. To spowodowałoby spiętrzenie wody i zalewnie okolicznych terenów.

- Reklama -

Bez odpowiedzi nie pozostał radny Lipiński. Zwrócił uwagę, że projekt ten przeszedł wszystkie warunki określone w regulaminie. Został zaakceptowany i podany pod głosowanie. – Myślę, że jest on do zrealizowania. Proszę nie straszyć ludzi zalewaniem terenu – zwrócił się do burmistrza radny.

Burmistrz Rosłan odniósł się również do słów radnego Łukasza Praconia. Stwierdził, że jeśli radni chcą realizować budżet obywatelski, muszą wykreślić z obecnego budżetu zadania w nim zapisane. –  Jeśli radni zaproponują wykreślenie takich zadań, które są niepotrzebne i przeznaczenie tej kwoty na budżet obywatelski, wówczas możemy rozmawiać o jego wprowadzeniu – mówił. Dodał, że jest przygotowany projekt zmian w sprawie zmian stawek podatkowych. – Wystarczy dokonać reasumpcji stawek podatkowych. Jeśli przegłosują radni zmiany stawek, wówczas te kwoty pojawią się w budżecie i możemy te środki przeznaczyć na budżet obywatelski. Obecnie nie widzę takich możliwość, aby zadłużać budżet, bo to zadłużenie będą spłacali mieszkańcy – dodał.

Tu nie trzeba żadnych zadań ściągać. My mówimy o kolejnych latach, a pozbawiamy mieszkańców uczestniczenia w życiu miasta i inwestycjach, których widzą potrzebę do realizacji – mówił radny Jacek Piskorski. Dodał, że budżet obywatelski nie musi być realizowany kosztem jakiś innych inwestycji.

Przypomnijmy, że w minionym roku w ramach budżetu obywatelskiego w Parku Nowakowskiego w Biłgoraju miało powstać koło czerpakowe do zasilania w wodę kanałów i oczek w parku. Mimo że zadanie to zwyciężyło głosami mieszkańców, z realizacji inwestycji zrezygnowano. Powodem były zbyt wysokie koszty realizacji inwestycji. Do tego doszła pandemia koronawirusa, a co za tym idzie, uszczuplenie dochodów samorządu.

Ostatecznie uchwała dotycząca rezygnacji z budżetu obywatelskiego została podjęta przy 8 głosach „za”, 6  – „przeciw” i 6 wstrzymujących się.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.