- Reklama -

Budynki na cele społeczne

W gminie Biłgoraj powstaną budynki z przeznaczeniem na cele społeczne. W jednym z nich będą m.in. mieszkania chronione.

Inwestycja polega na odbudowie zabudowy zdegradowanej starej szkoły podstawowej w Dylach. Utworzony zostanie ośrodek wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z zagospodarowaniem przestrzeni. Zmodernizowany będzie również budynek ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego w Nowym Bidaczowie. Oba obiekty będą dostosowane do potrzeb os. niepełnosprawnych.

- Reklama -

Realizacja projektu wynika z analizy społecznej przeprowadzonej na etapie opracowania  Lokalnego planu rewitalizacji gminy Biłgoraj. W gminie brakuje infrastruktury usług społecznych z zakresu wsparcia dziennego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zbudowane zostaną dwa obiekty. Utworzony zostanie ośrodek pobytu os. niepełnosprawnych i osób starszych wraz z zespołem wspierającym i wyposażeniem dostosowanym do osób niepełnosprawnych, trzy mieszkania chronione, pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka i zagospodarowanie przestrzeni wokół ośrodka. Zmodernizowany zostanie również ośrodek szkoleniowo-terapeutyczny, będący bazą lokalową dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Oparcie”. Realizacja projektu pozwoli na przywrócenie i nadanie nowych funkcji użytkowych w tym społecznych i gospodarczych.

Zadanie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej i socjalnej w miejscowościach Dyle i Nowy Bidaczów” dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to ponad 6,3 mln zł. Dofinansowanie wynosi 3,8 mln zł. Inwestycja ma być zrealizowana do 30 lipca 2021 roku.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.