Budowa rusza lada dzień

Zakres robót obejmuje budowę drogi gminnej o długości 1803 m i przebudowę łącznika do drogi wojewódzkiej o długości 113,6 m. Inwestycja obejmuje budowę drogi wraz z przebudową łącznika, budowę nowych przepustów drogowych, przebudowę części istniejącego systemu uzbrojenia terenu oraz poprawę dostępności do przyległych działek. Inwestycja ma zapewnić poprawę organizacji ruchu drogowego. 

Wykonania zadania, wycenionego przez gminę na 3 mln 800 tys. zł, chciało się podjąć trzech wykonawców. Były to firmy z Rudnej Małej, Kraśnika i Tomaszowa Lubelskiego. Przetarg wygrało przedsiębiorstwo z Tomaszowa Lubelskiego. Przedstawiło ono najkorzystniejszą ofertę wycenioną na 2 mln 600 tys. zł, czyli o ponad milion zł mniej niż początkowo zakładano. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty przygotowawcze, czyli wykonanie wraz ze wzmocnieniem podłoża, podbudowy z kruszywa łamanego. Następnie wykonana będzie nawierzchnia bitumiczna. Zostanie przebudowany system odwodnienia drogi wraz z budową i przebudową 8 przepustów drogowych. Inwestycja przewiduje też utwardzenie zjazdów i wykonanie przepustów zjazdowych. Zadanie wiąże się też z wykonaniem robót branży gazowej, czyli przebudową sieci gazowej. Przebudowana zostanie też linia napowietrzna. 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.