- Reklama -

- Reklama -

Budżet na miarę możliwości

Dochody budżetu gminy Tereszpol opiewają na kwotę 12,7 mln zł. W tym dochody bieżące to 11,3 mln zł, a dochody majątkowe 1,5 mln zł. Wydatki to kwota rzędu 12,5 mln zł. Wydatki bieżące to 10,5 mln zł, a majątkowe 1,9 mln zł.

 Zastrzeżenia do budżetu miał radny Marek Wolanin. Jego zdaniem, nie spełnia on oczekiwań zarówno radnych, jak i mieszkańców. Podkreślił, że wydatki inwestycyjne opierają się głównie na zadaniach funduszu sołeckiego. – Na inwestycje przeznaczono skromne środki. Jest do wykonania cała masa zadań, o które radni i mieszkańcy zabiegają cały rok – mówił. Odmiennego zdania był radny Tadeusz Niczaja. Stwierdził on, że to budżet bardzo dobry. – Aby czepiać się organu wykonawczego, trzeba pokazać skąd wziąć pieniądze. Chcieć to można. Trzeba tylko powiedzieć, skąd środki na to. Można skreślić wydatki na straż, zgasić światło, klub sportowy niech biega za swoje. Wówczas będą inwestycje – mówił.

- Reklama -

 W głosowaniu jeden radny (Marek Wolanin) był przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Wójt Jacek Pawluk podziękował radnym za przyjęcie budżet.

W 2016 r. w gm. Tereszpol planowane są następujące inwestycje: przebudowa drogi na trasie Lipowiec – droga wojewódzka  nr 858 – 1 mln 754 tys. zł (dofinansowanie z PROW – 1 mln 105 tys. zł, dotacja z powiatu biłgorajskiego – 319 500 zł, środki z budżetu – 329 653 zł); kontynuacja budowy garażu przy remizo-świetlicy w Tereszpolu-Zaorendzie – 21 789 zł (środki funduszu sołeckiego); zakup kosiarki bijakowej – 8 tys. zł; modernizacja placu wokół remizy i jeziora w miejscowości Tereszpol-Kukiełki – 16 789 zł (środki funduszu sołeckiego);  modernizacja świetlicy w sołectwie Tereszpol-Zygmunty – 25 851 zł (środki funduszu sołeckiego); przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda – 101 404 zł; termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie – 50 tys. zł.

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.