Krystyna Deryło

- Reklama -

Brawa dla wójta Haci

O wykonaniu budżetu za rok wcześniejszy mówił wójt Edward Hacia, który przedstawił analizę finansową gminy. Budżet roku 2015 w wyniku 7 zmian Rady Gminy i 5 zarządzeń wójta gminy ulegał zmianie i na koniec roku zamknął się kwotą 16 mln 454 tys. zł po stronie dochodów i 16 mln 883 tys. zł po stronie wydatków. Dochody własne gminy wyniosły ponad 4 mln zł. Subwencja oświatowa to kwota także ponad 4 mln zł. Kwota długu wyniosła 2 mln 300 tys. zł.

W roku ubiegłym został wykonany projekt budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jasiennik Stary. Jako pomoc dla marszałka wyznaczono kwotę ponad 300 tys. zł, a dotyczyło to budowy chodnika w Nakliku. Na przebudowę drogi powiatowej w Gozdzie Lipińskim przeznaczono prawie 150 tys. zł. Opracowano dokumentację drogi Szyszków – Brzyska Wola. Wykonano także dokumentację drogi gminnej w Dąbrówce. Przebudowa drogi gminnej do zbiornika wodnego wyniosła 100 tys. zł. Rozbudowano drogę w Jedlinkach. Modernizacja remizy w Jasienniku Starym wyniosła 124 tys. zł. Termomodernizacja w Jedlinkach to kwota rzędu 40 tys. zł. Wymiana pokrycia remizy w Potoku Górnym to wydatek prawie 60 tys. zł.

- Reklama -

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Wawrzak odczytał sprawozdanie, w którym pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu gminy za 2015 rok. Zaznaczył, że wójt, realizując budżet, kierował się zasadą celowości, rzetelności i gospodarności. Komisja wystąpiła do rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium, a radni w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili go uchwałą. 

– Dziękuję za udzielone absolutorium, to jest również absolutorium dla całego zespołu, ale również dla was, jako radnych i dla sołtysów i wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie realizacji tego budżetu. Będziemy robić wszystko, żeby tegoroczny budżet również z podobnym uznaniem się spotkał zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców – mówił wójt. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.