- Reklama -

Biszczański Urząd chce być bliżej mieszkańców

Chcą być bliżej mieszkańców 

O naborze wniosków na tzw. Cyfrowe Lubelskie mówił wójt gminy Biszcza. – Ogłoszono nabór wniosków na tzw. Cyfrowe Lubelskie, czyli różne działania związane z cyfryzacją urzędów, administracji publicznej i wszystko, co się z tym wiąże – informował Zbigniew Pyczko, wyjaśniając, że działanie nie ma na celu zakupu sprzętu czy budowy sieci telekomunikacyjnej, jak było w poprzednich projektach, tylko będzie skierowane na tworzenie programów komputerowych czy świadczenia e-usług. – Chcielibyśmy z tego jak najbardziej skorzystać, być może uda się dokupić trochę sprzętu do samego urzędu – mówił włodarz. Dofinansowanie w tym działaniu wynosi 85%. – Możliwe jest utworzenie też portali dla mieszkańców, gdzie mogliby oni różne sprawy załatwiać drogą elektroniczną. Do tej pory przymierzaliśmy się do tego, ale zawsze brakowało środków finansowych, a teraz jest taka możliwość, stąd takie działanie – dodawał. 

Projekt realizowany w Biszczy nosiłby tytuł  „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Biszcza”. Realizowany byłby od 2017 do 2018 roku. Szacunkowy koszt projektu to prawie 800 tys. zł. Radni podczas ostatniej sesji wyrazili zgodę na przygotowanie wniosku i złożenie go do Urzędu Marszałkowskiego. Na 14 obecnych radnych 12 było „za”, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu. 

Pomóż i wypełnij ankietę 

Kilka dni temu na stronie internetowej Urzędu Gminy Biszcza pojawiła się ankieta skierowana do mieszkańców gminy i nie tylko. Jak czytamy, aktualnie w Urzędzie Gminy Biszcza trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez Internet. Urzędnicy zwracają się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z ich potrzebami i oczekiwaniami.

- Reklama -

W ankiecie mieszkańcy znajdą pytania: Jakiego rodzaju sprawy urzędowe załatwiał/a Pan/i w Urzędzie Gminy Biszcza w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Proszę określić, w jakiej wysokości szacuje Pan/i jednorazowy koszt dojazdu do Urzędu i powrotu do domu/pracy. Proszę ocenić kosztochłonność załatwienia jednej sprawy w Urzędzie. Czy jest Pan/i zainteresowany/a załatwianiem większej liczby spraw urzędowych przez Internet? Są także pytania dotyczące propozycji spraw, jakie mieszkańcy chcieliby załatwiać przez Internet. 

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej biszczańskiego urzędu. 

Cyfrowe Lubelskie

W ramach działania Cyfrowe Lubelskie można składać trzy typy projektów. Pierwszy z nich to projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji. Polegają one na budowie, rozbudowie lub zakupie infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym m.in. uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów, informatyzacja procedur wewnętrznych, zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego.

Drugi typ odnosi się do projektów dotyczących rozwoju elektronicznych usług publicznych. Chodzi o budowę, rozbudowę lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia (z wyłączeniem projektów telemedycyny), e-kultury. W tym m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych rozumianych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci komputerowe, zapewnienie interoperacyjności, integracji i bezpieczeństwa systemów, zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.0

Można też składać projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego. Wsparcie dotyczyć będzie projektów z zakresu digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), obejmujących co najmniej: budowę, rozbudowę systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów, prowadzenie prac digitalizacyjnych, tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych oraz tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniających możliwość ponownego wykorzystania w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.