Biłgoraj ma już 440 lat!

10 września 1578 r. Biłgoraj otrzymał akt lokacyjny. Adam Gorajski wyjednał u króla Stefana Batorego zgodę na założenie ośrodka miejskiego.

Dziś Biłgoraj jest miastem liczącym około 30 tysięcy mieszkańców, bogatszym pod wieloma względami, dorastającym do poziomu miast podobnej wielkości w Polsce. Warto przypomnieć nazwiska honorowych i zasłużonych obywateli Biłgoraja. Ostatnio przypomniałem działalność burmistrzów i samorządowców, teraz wymienię nazwiska godnych tytułów Honorowy i Zasłużony Obywatel Miasta Biłgoraj.

Pierwszymi (od 2000 r.) byli: Stefan Szmidt – aktor, reżyser, zarządca Kresy 2000 oraz księża: Zdzisław Kuczko – opiekun „Solidarności”, Edmund Markiewicz – były dziekan dekanatu Biłgoraj Północ, Florian Fornal – były dziekan dekanatu Biłgoraj Południe.

W 2008 r. tytuł Honorowy Obywatel Miasta Biłgoraj otrzymali:

– prof. dr hab. Jerzy Markiewicz – prawnik, historyk, pisarz (wielokrotnie o nim pisałem).

– prof. dr hab. Stanisław Grabias – wykładowca UMCS, przyjaciel wielu biłgorajaków, kończył tu Liceum Pedagogiczne.

– Janusz Palikot – poseł na Sejm RP, mecenas wielu biłgorajskich inwestycji.

– Samuel Atzmon Wircer – aktor, reżyser teatru narodowego w Tel Awiw (Izrael). W Biłgoraju uczęszczał do szkoły podstawowej, obecnie jest częstym gościem w naszym mieście.

Tytuł Zasłużony dla Miasta Biłgoraj otrzymali:

– Witold Dembowski – emerytowany prawnik, były prezes Związku Inwalidów, autor wielu książek i artykułów o ludziach i faktach z naszego miasta.

– Wiktoria Klecha – publicystka, autorka książek i licznych artykułów o Biłgoraju.

– Tadeusz Kuźmiński – przedsiębiorca, animator Miasteczka Trzech Kultur – wizytówki Biłgoraja.

– ks. kanonik Jan Maksim – dziekan dekanatu Biłgoraj Południe.

– mjr Stanisław Mazur – były prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Biłgoraju, autor wielu książek i artykułów o Biłgoraju.

– Andrzej Jan Miazga – przedsiębiorca, mecenas biłgorajskich talentów i inwestycji.

– Stefan Oleszczak – burmistrz miasta Biłgoraj (1992-2002).

– Halina Prochowska – działacz kultury, długoletnia reżyserka teatru w Biłgorajskim Domu Kultury.

– Eugeniusz Sołtysiak – działacz sportowy. Długoletni nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, trener LA klubu „Łada”.

– Czesław Świca – samorządowiec, przewodniczący Rady Miasta (1990-1994), działacz „K.O. Solidarność”.

– Marian Ledwójcik – długoletni dyrektor ZSZ i ZPDz „Mewa”, prezes ZR PCK w Biłgoraju.

– lekarze medycyny: Maria Siniarska-Kwiecień i Jan Kowalski.

– Czesław Nizio – dyrektor BDK.

– Henryk Wujec – działacz społeczny, poseł na Sejm RP, pisze o Biłgoraju w kwartalniku „Tanew”.

– Ignacy Czarnecki – działacz społeczny (nagrodzony pośmiertnie)

W 2009 r. tytuł Zasłużony dla Miasta Biłgoraj otrzymali wieloletni dyrektorzy MPGK w Biłgoraju: Czesław Łukasik i Władysław Romańczuk.

Rada Miasta VI kadencji przyznała tytuły honorowe za wybitne zasługi na rzecz miasta, szczególne zaangażowanie w jego rozwój i promocję.

Honorowi Obywatele Miasta Biłgoraj:

– Genowefa Tokarska – poseł na Sejm RP

– Stanisław Żmijan – poseł na Sejm RP

– ks. Marek Kuśmierczyk – działacz kultury

– Franz Kasimir – Crailshem (Niemcy) i Rene Stepanek – Bilina (Czechy) – reprezentanci partnerskich miast Biłgoraja

Zasłużeni dla Miasta Biłgoraj:

– Alfreda Kowalska – działacz sportowy, długoletni nauczyciel Zespołu Szkół Medycznych

– Irena Gadaj – prezes BARR

– Anna Iskra – działacz kultury (zespoły taneczne)

– Jan Szymaniak – działacz kultury (zespoły muzyczne)

– Roman Sokal – burmistrz miasta w latach 1900-1991, działacz kultury, redaktor pierwszej gazety biłgorajskiej „Tanew”

– Marian Klecha – dyrektor LO im. ONZ, przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj

– Zygmunt Dechnik (pośmiertnie) – przewodniczący Rady Miasta (2006-2012).

Ważniejsze wydarzenia – kalendarium:

1990 r. – uchwalenie statutu Miasta Biłgoraja

1991 r. – utworzenie Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych

1992 r. – utworzenie Zakładu Energetyki Cieplnej

1993 r. – przyjęcie zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych, zatwierdzenie statutów osiedli, powołanie Komitetu Inicjatyw Lokalnych

1994 r. – przyjęcie do realizacji (1995-1999) budowy nowej oczyszczalni ścieków

1995 r. – przejęcie szkół podstawowych

1997 r. – lokalizacja fabryki opakowań szwajcarskiej firmy „Model”, powstanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego

1998 r. – utworzenie 27 wspólnot mieszkaniowych skupiających 730 lokali, pierwsza sesja Rady Powiatu Biłgorajskiego

1999 r. – utworzenie Kolegium UMCS w Biłgoraju

2000 r. – obchody jubileuszu X-lecia samorządu i XX-lecia „Solidarności”

2001 r. – ustanowienie herbu, pieczęci i flagi miasta

2002 r. – widowisko plenerowe „Radosne” na ulicach miasta

2003 r. – uchwalenie nowego statutu miasta

2004 r. – uruchomienie stypendium burmistrza miasta dla prowadzenia działalności artystycznej

2005 r. – wybudowanie kompleksu ulic: Puszkina, Żeromskiego, Mickiewicza, Prusa (z odwodnieniem)

2006 r. – modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków

2007 r. – powstanie (przekształcenie) Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – spółka z. o.o. Przystąpienie samorządu Biłgoraj Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Społecznego spółka z o.o.

2008 r. – przyjęcie strategii rozwoju miasta 2007-2015. Uroczystości związane z obchodami 430-lecia lokacji miasta Biłgoraj

2009 r. – przystąpienie do Stowarzyszenia Samorządowców Euroregionu „Bug”, otwarcie hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR

2010 r. – uroczyste obchody jubileuszu XX-lecia samorządu

2011 r. – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego 178 ha

2012 r. – rozbudowa i przebudowa Biłgorajskiego Centrum Kultury

2013 r. – rozbudowa infrastruktury zalewu na Bojarach

2014 r. – budowa obwodnicy północnej (2012-2014)

2015 r. – budowa obwodnicy miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 (Lublin – Grabownica Starzyńska).

I na koniec niektóre nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymała Gmina Miasto Biłgoraj oraz burmistrz:

– burmistrz miasta – „Samorządowy menadżer regionu województwa lubelskiego” w VIII edycji rankingu – Filary Polskiej Gospodarki

– IV miejsce w rankingu „Rzeczypospolitej” w kategorii „Europejski samorząd – Fundusze Unijne” – 2012 r.

– Gmina Przyjazna Środowisku w narodowym konkursie ekologicznym

i wiele, wiele innych. Gratulacje!

 

Kazimierz Szubiak

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.