- Reklama -

Biłgoraj liderem

6 grudnia br. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie ogłosili wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018, w którym brano pod uwagę dane statystyczne obejmujące lata 2015-2017. W rankingu tym Biłgoraj został sklasyfikowany na 2 miejscu.

Ocenie zostały poddane wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.
WYNIKI RANKINGU GMIN LUBELSZCZYZNY 2018.
1. Głusk 62,9
2. Biłgoraj (gmina miejska) 61,8
3. Puchaczów 60,0
4. Tomaszów Lubelski (gmina miejska) 58,6
5. Konopnica 56,3

- Reklama -

Lista wskaźników służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego obejmowała następujące obszary:
1. średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017),
2. średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017) ,
3. średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2015-2017) ,
4. wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r. ,
5. średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017) ,
6. wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych)
na 1 mieszkańca w 2017 r.,
7. liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r. ,
8. bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludności w wieku produkcyjnym,
9. udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2017 r. ,
10. średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności (za lata 2015-2017),
11. średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2015-2017) – 2014-2017 ,
12. odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2017 r.

Informacja i zdjęcia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.