- Reklama -

- Reklama -

Biłgoraj dał miliony na prywatne przedszkola. W tle wielkie spory sądowe

Urząd Miasta Biłgoraj poinformował właśnie ile pieniędzy w 2023 roku przeznaczył na dotację prywatnych przedszkoli: zarówno publicznych jak i niepublicznych. W sumie do prywatnych podmiotów w 2023 roku trafiło prawie 15 i pół miliona złotych. W przypadku kilku podmiotów pieniądze te są przedmiotem głośnych sporów sądowych.

- Reklama -

Na stronie Urzędu Miasta Biłgoraja pojawiło się dziś zestawienie kwot, jakie Miasto wypłaciło w ramach dotacji dla prywatnych podmiotów prowadzących w Biłgoraju przedszkola i szkołę prywatną. W sumie w 2023 roku na finansowanie sektora prywatnego miasto przekazało 15 mln 411 tys. 560 zł 62 gr. 

Z przepisów prawa wynika, że dotacja na jedno dziecko w prywatnym przedszkolu publicznym powinna być tożsama kosztom utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym. W przypadku przedszkoli niepublicznych edukacja dzieci również jest dotowana i wynosi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym.

Mulawa podziękowania

Urząd Miasta poinformował, że:

 • Kwota dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego miesięcznie w przedszkolach: Akademia Przedszkolaka, Domek Przedszkolaka oraz Przedszkolu Katolickim – 1 227,01 zł
 • Kwota dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego miesięcznie w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym BAMBINI  – 920,26 zł

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

 • Kwota dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego miesięcznie w Prywatnej Szkole Podstawowej przy ul. Włosiankarskiej 13 – 634,53 zł

Kwoty dotacji wypłaconych w 2023 roku z budżetu Miasta Biłgoraja na rzecz osób prowadzących niesamorządowe placówki oświatowe działające w Biłgoraju:

 • Akademia Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Językowe prowadzone przez Grażynę Kargol. Al. 400-lecia 4
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za okres styczeń-czerwiec 2023 r. 10 758,40 zł
Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju za okres styczeń-czerwiec 2023 r. 16 936,42 zł
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za okres styczeń-czerwiec 2023 r. 948 157,14 zł
Dotacja na uczniów – uchodźcy Ukraina za okres styczeń-czerwiec 2023 r. 35 584,59 zł
Razem 1 011 436,55 zł
 • Akademia Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Językowe prowadzone przez spółkę Akademia Rozwoju Dziecka, w której udziałowcami są Grażyna Kargol i Artur Kargol. Al. 400-lecia 4
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za okres lipiec-grudzień 2023 r. 3 533,16 zł
Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju za okres lipiec-grudzień 2023 r. 10 958,86 zł
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za okres lipiec-grudzień 2023 r. 1 131 941,46 zł
Dotacja na uczniów – uchodźcy Ukraina za okres lipiec-grudzień 2023 r. 29 446,95 zł
Razem 1 175 880,43 zł

 

 • Gadu Gadu Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny AKSON prowadzony przez Alicję Bosak. Ul. Ogrodowa 14
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2023 r. 1 522 386,51 zł
Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju za okres styczeń-grudzień 2023 r. 201 360,75 zł
Razem 1 723 747,26 zł
 • Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Bambini prowadzone przez spółkę BAMBINI, w której udziałowcami są Justyna Wąsala-Gura i Krzytszof Gura. Ul. Konopnickiej 36
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2023 r. 2 436 712,80 zł
Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju za okres styczeń-grudzień 2023 r. 270 422,47 zł
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2023 r. 1 891 959,85 zł
Dotacja na uczniów  – uchodźcy Ukraina za okres styczeń-grudzień 2023 r. 41 684,40 zł
Razem 4 640 779,52 zł
 • Przedszkole Publiczne Domek Przedszkolaka prowadzone przez Krystiana Piętala. Ul. Długa 3
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2023 r. 947 251,72 zł
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2023 r. 45 974,96 zł
Razem 993 226,68 zł
 • Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II prowadzone przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Ul. Poniatowskiego 42
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2023 r. 1 031 915,41 zł
Razem 1 031 915,41 zł
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamosciu Koło Terenowe w Biłgoraju. Ul. Sienkiewicza 15
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2023 r. 1 361 315,04 zł
Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju za okres styczeń-grudzień 2023 r. 181 652,59 zł
Dotacja na uczniów  – uchodźcy Ukraina za okres styczeń-grudzień 2023 r. 119 586,27 zł
Razem 1 662 553,90 zł
 • Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju prowadzona przez spółkę BAMBINI, której udziałowcami są Justyna Wąsala-Gura i Krzysztof Gura. Ul. Włosiankarska 13
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2023 r. 2 143 563,59 zł
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za okres styczeń-grudzień 2023 r. 947 273,98 zł
Dotacja na uczniów – uchodźcy Ukraina za okres styczeń-grudzień 2023 r. 81 183,30 zł
Razem 3 172 020,87 zł

 

 

Urząd Miasta szczegółowo wyjaśnił również w jakiej kwocie wypłacono dotacje na dzieci niepełnosprawne w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

Organy prowadzące te placówki oświatowe otrzymywały miesięcznie, w 2023 r., w tym również w lipcu i sierpniu, na każde dziecko następujące kwoty dotacji:

Waga Miesięczna kwota dotacji*,**
P5 – uczeń niepełnosprawny w stopniu lekkim  uczęszczający do szkoły prywatnej 830,21 + 634,53 + 474,41 = 1 939,15 zł
P6 – uczeń niewidomy, słabowidzący, z afazją uczęszczający do szkoły prywatnej 1 719,73 +634,53 + 474,41 = 2 828,67 zł
P7 – uczeń niesłyszący, słabosłyszący iczęszczajacy do szkoły prywatnej 2 134,84 +634,53 + 474,41 = 3 243,78 zł
P8 – uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu głębokim, niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespół Aspergera – uczęszczajacy do szkoły prywatnej 5 633,6 + 634,53 + 474,41 = 6 742,54 zł
P74 – uczeń przedszkola niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespół Aspergera 5 633,60 zł
P76 – dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 498,13 zł
P78 – uczeń przedszkola niewidomy, słabowidzący 1 719,73 zł
P79 – uczeń przedszkola niesłyszący, słaabosłyszący 2 134,84 zł
* W zależnosci od specyfiki (wielkości, rodzaju oddziału) placówki, do której uczęszcza uczeń niepełnosprawny w/w kwoty mogą być nieznacznie różne
** P5, P6, P7, P8 – kwota w wysokości 474,41 zł jest należna na ucznia, który jest w klasie integracyjnej

 

 

 

Przypomnijmy, że w sprawie dotacji wypłacanym przedszkolom toczą się liczne sprawy w sądach. Przedszkola pozwały miasto na 1 mln 213 tys. zł. Natomiast Miasto żąda od przedszkoli zwrotu 1 mln 539 tys. zł zwrotu dotacji. Jedną ze spraw zajmuje się Sąd Najwyższy.

 

Więcej o sprawie dotacji dla prywatnych przedszkoli przeczytacie w następny wtorek tylko w papierowym wydaniu Nowej Gazety Biłgorajskiej.

 

 

 

 

fot. Akademia Przedszkolaka

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.