- Reklama -

- Reklama -

Biłgoraj członkiem stowarzyszeń

Samorząd miasta Biłgoraj w sierpniu br. podjął uchwałę dotyczącą przystąpienia do Stowarzyszenia "Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego" oraz Związku Miast Polskich. Miasto zostało oficjalnie przyjęte w poczet członków tych organizacji. Wiążą się z tym jednak również koszty dla budżetu miasta.

- Reklama -

Decyzję o przystąpieniu miasta Biłgoraj do Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego” oraz Związku Miast Polskich podjęli radni podczas sierpniowej sesji Rady Miasta.

To Samorząd Województwa Lubelskiego zwrócił się z propozycją do burmistrza miasta o wstąpienie w poczet członków Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju samorządu Terytorialnego”. Celem Instytutu jest m.in. propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań jednostek samorządowych, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności lokalnych oraz współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi.

Zgodnie ze statutem Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego członkami Stowarzyszenia mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. Warunkiem członkostwa jest podjęcie uchwały samorządu o przystąpieniu jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego do Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwaliło składkę członkowską w Stowarzyszeniu w wysokości 10 gr od mieszkańca. Dla naszego miasta wyniesie ona ok. 2700 zł rocznie.

– 7 listopada br. do Urzędu Miasta Biłgoraj wpłynęło pismo od prezesa Instytutu, dotyczące oficjalnego przyjęcia Gminy Miasto Biłgoraj w poczet członków Stowarzyszenia, które się odbyło w dniu 3 października 2019 roku. Wówczas została przyjęta uchwała Zarządu Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – informuje Paweł Jednacz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Biłgoraj.

Natomiast jeśli chodzi o Związek Miast Polskich, to Biłgoraj oficjalnie członkiem tej organizacji jest od 19 września br. Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Fundusze Związku tworzą m.in. składki członkowskie, które stanowią ok. 50% ogólnego budżetu Związku. Składki ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców miasta, członka Związku, według danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku. Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Zabrzu uchwaliło składkę członkowską w ZMP w wysokości 0,30 zł od mieszkańca miasta rocznie. Wyniesie rocznie ponad 8 tys. zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.