- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Biłgoraj bez wsparcia Funduszy Norweskich

Program Rozwój Lokalny z założenia miał być programem wspierającym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, o ile wypracują one strategie pozwalające odwrócić niekorzystne trendy demograficzne i wesprzeć rozwój miasta w sferze gospodarczej, środowiskowej i społecznej. Zgodnie z regulaminem wsparcie finansowe miały otrzymać miasta, które stworzą projekty innowacyjne, obejmujące wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta, odpowiadające na zdiagnozowane problemy. Miasto Biłgoraj podjęło się tego zadania i we współpracy z mieszkańcami zaplanowało szereg działań, które wsparłyby rozwój miasta i podniosły jakość życia w mieście.

- Reklama -

Miasto Biłgoraj od 2019 roku brało udział w programie „Rozwój lokalny”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W I etapie należało złożyć zarys projektu, pokazujący w zwięzłej formie ogólną koncepcję rozwoju miasta. Z 212 wnioskodawców do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 54, w tym Gmina Miasto Biłgoraj z projektem pn. „BiłgoRaj mieszkańców. Tu chce się żyć”. II etap polegał na przygotowaniu kompletnej propozycji projektu ze wskazaniem konkretnych działań i budżetu oraz opracowaniem dokumentów strategicznych w postaci Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

W planach było m.in. scalenie i podział terenu pomiędzy ulicami Batorego, aleja Jana Pawła II, Zielona i Sokołowskiego i utworzenie tam osiedla przyjaznego klimatowi, wykonanie bulwarów Białej Łady i zagospodarowanie Parku Nowakowskiego, zmniejszenie energochłonności budynków miejskich, budowa systemów zbierania deszczówki, wsparcie sprzętowe PSP, utworzenie programów wspierających młodzież, organizacja wielu imprez rekreacyjnych, działania skierowane do przedsiębiorców, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz wiele innych ciekawych idei poprawiających funkcjonowanie miasta. Pomysły te wypracowane były wraz z przedstawicielami mieszkańców, którzy poświęcili swój czas na zaplanowanie ciekawych i potrzebnych przedsięwzięć. Podziękowania należą się wszystkim, którzy wyrazili swoją opinię oraz podpowiadali, które sfery życia miejskiego trzeba usprawnić. Szczególne podziękowania kierujemy do  młodzieży biłgorajskich szkół średnich, komendanta PSP st. brygadiera Mirosława Burego, Pana Andrzeja Łagożnego – członka Zarządu Powiatu, Starszego Cechu Rzemiosł i Drobnej Przedsiębiorczości Pana Jana Pyznarskiego, przedstawicieli przedsiębiorców – Panów: Tomasza Rudnickiego, Piotra Bulińskiego i Marcina Dzido, Prezesa BARR S.A. Matusza Burego, przedstawiciela stowarzyszeń seniorskich Pani Haliny Wlaź, przedstawiciela mieszkańców Pana Tomasza Karolczaka, Andrzeja Czachorowskiego, dr. Adama Balickiego, Macieja Mulawy z FLZB, Pani Haliny Bazan z Powiatowego Urzędu Pracy, Pana Stanisława Kowalczyka – dyr. BCK, Pani Anny Dziadosz – kierownika MOPS, Prezesa PGK Sp. z o.o. –  Mariusza Wołoszyna oraz przedstawicieli młodzieży: Gabrieli Marczak, Alexandry Frączek i Huberta Muchy. Ogromne podziękowania za wsparcie należą się także doradcom Związku Miast Polskich, Panom Kamilowi Niklewiczowi, Markowi Gabzdylowi i Krzysztofowi Markielowi. Efektem naszej wspólnej pracy jest Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego. Niestety, wniosek na realizację obu planów nie znalazł uznania w ocenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Operatora Programu i dofinansowanie nie zostało miastu przyznane. Obserwując kulisy rozstrzygnięcia naboru, sposób ogłaszania zwycięskich miast oraz zmianę zasad konkursu w trakcie jego trwania, mamy ogromne wątpliwości czy kryteria wyboru były obiektywne i czy przy wyborze miast kierowano się jedynie merytoryką i logicznym powiązaniem działań z diagnozą. Do takiej refleksji skłaniają nas konferencje prasowe zorganizowane przez przedstawicieli rządu, np. na konferencji prasowej zorganizowanej w Hrubieszowie wiceminister Waldemar Buda zaznaczył, że o środki dla Hrubieszowa stale zabiegał wicepremier Jacek Sasin. O środki dla Przemyśla zabiegał marszałek Marek Kuchciński, wymieniony w trakcie konferencji przekazywania promes dla miasta Przemyśla.

- Reklama -

Zdaniem ekspertów ze Związku Miast Polskich, działania zawarte we wniosku złożonym przez miasto Biłgoraj w Programie Rozwój Lokalny były adekwatne do potrzeb i problemów rozwojowych miasta, a plany będące załącznikiem do wniosku opracowane zgodnie z wytycznymi i zasługiwały na zakwalifikowanie ich do dofinansowania. – Pomimo krzywdzącej nas oceny ekspertów wierzymy w nasz wspólny plan i dołożymy wszelkich starań, by przynajmniej część wypracowanych wspólnie propozycji w miarę możliwości finansowych  budżetu naszego miasta realizować – czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta Biłgoraja. 

źródło: UM Biłgoraj

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.