- Reklama -

- Reklama -

Grabczuk

Biłgoraj będzie miał nową halę sportową !

W Biłgoraju będzie nowa, trzykondygnacyjna hala sportowa. Powstanie przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Kościuszki. Biłgorajska inwestycja otrzymała już dotację z w kwocie 4,9 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - PGR-y. Łączna kwota pozyskanych środków na to zadanie to prawie 10 milionów złotych. Jak będzie wyglądał nowy obiekt?

- Reklama -

W ramach zadania zostanie wybudowana i wyposażona sala gimnastyczna z zapleczem-socjalno-sanitarnym na podstawie wydanego pozwolenia na budowę. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem będzie przeznaczony w szczególności na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie obecnie – na 1350 uczniów – uczęszcza 512 uczniów z gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.
Oprócz sali gimnastycznej budynek będzie mieścić dwa zespoły szatni z sanitariatami oraz pokój nauczycieli WF z zapleczem szatniowym nauczycieli. W podpiwniczeniu zostanie zlokalizowana siłownia dla uczniów. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje również niezbędne zagospodarowanie terenu, budowę instalacji OZE, wyznaczenie miejsc postojowych i budowę/przebudowę/rozbiórkę instalacji.
Obecny stan infrastruktury sportowej uniemożliwia realizację zajęć sportowo-edukacyjnych, organizację zawodów, rozgrywek sportowych a także organizację uroczystości i spotkań z udziałem większej części społeczności szkolnej. Realizacja inwestycji przyczyni się znacząco do poprawy organizacji pracy szkoły poprzez optymalne wykorzystanie czasu trwania zajęć lekcyjnych.
-Inwestycja pozytywnie wpłynie na zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie sportu i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności bazy edukacyjno-sportowej powiatu biłgorajskiego. Wpłynie także na wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów gmin popegeerowskich z także umożliwi realizację projektów o tematyce prozdrowotnej. Długofalowe efekty społeczne realizacji inwestycji doprowadzą poprzez większą aktywność fizyczną i bogatszą ofertę spędzania wolnego czasu, do polepszenia zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin popegeerowskich, ich zdolności fizycznych, redukcji zaburzeń zachowania i negatywnych emocji a także do zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego także w ramach zajęć pozalekcyjnych – wyjaśnia Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.
Podstawowe przybliżone parametry budynku: kubatura: 6968 m3, powierzchnia całkowita: 1079 m2, powierzchnia użytkowa: 925 m2, długość: 53 m, szerokość:13 m, wysokość 11 m, liczba kondygnacji: 3.
foto: zdjęcie ilustracyjne (gov.pl)

 

- Reklama -

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.