- Reklama -

Biłgorajskie akcenty Kongresu Kultury

Wojewódzki Kongres Kultury odbywał się w Lublinie po raz pierwszy. Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przez dwa dni odbywały się wykłady, prezentacje i panele dyskusyjne. – Jestem przekonany, że Kongres pozwoli nam zaprezentować szeroki obraz stanu aktualnego oraz wytyczy nowe kierunki rozwoju życia kulturalnego w naszym regionie. Nie mam wątpliwości, że stan kultury oraz formy jej tworzenia i upowszechnienia nie zależą wyłącznie od nakładów finansowych. Musimy dbać o obecność kultury we wszystkich jej przejawach w codziennym życiu mieszkańców – twierdził Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, odnosząc się do Kongresu.
Tematy dyskusji były bardzo różnorodne i przedstawiały kulturę w wielu aspektach. Pierwszego dnia Kongresu wykład "Przyszłość kultury" wygłosił Paweł Potoczyn, wieloletni dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. O niematerialnym dziedzictwie Lubelszczyzny mówił prof. dr hab. Jan Adamowski z UMCS. Poruszane były także zagadnienia związane z edukacją kulturalną i powiązaniami nauki i kultury. Pierwszy dzień Kongresu zakończył się wielkim koncertem galowym pod przewodnictwem reżysera Roberta Rozmusa. Zespoły z całego regionu stworzyły widowisko ukazujące kulturę ludową we współczesnym aranżu z zastosowaniem nowoczesnych multimediów.
Drugi dzień Kongresu przebiegał pod hasłem dyskusji. "Kultura tradycyjna", "Kultura w cyberprzestrzeni", "Ludzie kultury" czy "Tradycje chrześcijańskie w kulturze" – to tematy paneli dyskusyjnych, których moderatorami byli wykładowcy akademiccy, przedstawiciele organizacji i pracownicy lubelskiego Centrum Spotkania Kultur.
Jeden z paneli dotyczył organizacji pozarządowych. Prowadził go Paweł Onochin ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W dyskusji na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych wypowiadała się Małgorzata Gromadzka, przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego województwa lubelskiego. Dyskusja toczyła się wokół problemów funkcjonowania NGO. Podawane były też przykłady dobrych praktyk. Głos w dyskusji zabierały również osoby z widowni, które mówiły o swoich doświadczeniach łączenia kultury i działalności non-profit. 
W Kongresie brali udział pracownicy sektora kultury, animatorzy, naukowcy, artyści, dziennikarze i samorządowcy. Swój wkład w tworzenie wydarzenia mieli także mieszkańcy powiatu biłgorajskiego. Bogate stoisko z prezentacją stroju biłgorajsko-tarnogrodzkiego, dzieł kultury ludowej i publikacjami mieli pracownicy Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Stoisko miała także Fundacja Kresy 2000, która prezentowała swój dorobek i zapraszała na sztuki teatralne. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.