- Reklama -

- Reklama -

80 firm zawnioskowało do PUP po pięć tysięcy zł

Jednym z rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej dla firm jest nisko oprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. Jest to zastrzyk gotówki w kwocie 5 tys. zł, który po spełnieniu 1 warunku może okazać się pomocą bezzwrotną. Do biłgorajskiego Urzędu Pracy wpłynęło już ponad 80 wniosków od właścicieli lokalnych firm.

Do złożenia wniosku zachęca Danuta Łagożna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju:

– Obecnie, od 2 kwietnia mamy już ogłoszony nabór na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, czyli dla pracodawców zatrudniających co najwyżej 9 pracowników. 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw jest to pierwsze dostępne w biłgorajskim Urzędzie Pracy narzędzie łagodzące skutki koronawirusa i problemów w firmachPowiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju wystąpił już do ministerstwa o środki na ten cel, dlatego 80 firm z naszego powiatu wkrótce może spodziewać wypłaty tych pieniędzy. 

Do kogo skierowana jest mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł?

Pożyczka kierowana jest tylko i wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 9 pracowników na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu).

Nie mogą się o nią ubiegać osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające nawet 1 pracownika na umowę o pracę. Regulamin, wniosek oraz załączniki, które trzeba złożyć do PUP poniżej:

Kliknij tutaj

Można wnioskować o umorzenie, ale jest warunek…

– Ta pomoc jest bezzwrotna w przypadku, kiedy pracodawca przez okres trzech miesięcy od uzyskania pomocy utrzyma dalej działalność i zatrudnienie, takie jakie miał w dniu 29 lutego br. Po trzech miesiącach od momentu udzielenia pożyczki może złożyć wniosek o jej umorzenie – wyjaśnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju Danuta Łagożna. 

- Reklama -

Jeżeli w przedsiębiorstwie nastąpi redukcja etatów, czyli zmniejszenie ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, to przedsiębiorca zobowiązany będzie zwrócić 5 tys. zł pożyczki plus oprocentowanie, które wynosi 0,25% redyskontu wekslowego na dzień zawarcia umowy.

Wniosek o przyznanie pożyczki można złożyć w dwojaki sposób: drogą elektroniczną przez E-PUAP, a jeśli ktoś nie ma profilu zaufanego, może osobiście dostarczyć go do skrzynki, która znajduje się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju.

W PUP będzie dostępna również inna pomoc…

– Drugą formą pomocy dla przedsiębiorców będzie dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa – mówi dyrektor biłgorajskiego PUP.

Pomoc ta przeznaczona będzie dla:

W przypadku uzyskania tej formy pomocy trzeba będzie wykazać spadek obrotów firmy. Spadek ten musi wynosić co najmniej 30% i wówczas może być przyznana pomoc w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, nie więcej jednak niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie nie ma jeszcze wniosków, biłgorajski Urząd Pracy czeka na ostatnie wytyczne, dotyczące udzielania pomocy firmom z zakresu tego instrumentu.

Red. 

- Reklama -

1 komentarz
  1. Zibi mówi

    Czy tak faktycznie te 80 firm poniosło jakiekolwiek straty w związku z wirusem.Mam nadzieję, że jakaś weryfikacja będzie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.