- Reklama -

- Reklama -

Bezpieczny Powiat Biłgorajski ma nowego prezesa

 Zjazd otworzył prezes zarządu Mirosław Pawłowski, który powitał członków stowarzyszenia oraz przybyłych gości. Byli wśród nich m.in.: Jarosław Lipiec, członek zarządu powiatu biłgorajskiego, Krzysztof Michoński, komendant PSP w Biłgoraju, Zenon Łój, przedstawiciel zarządu Automobilklubu Biłgorajskiego.

Na wniosek prezesa Mirosława Pawłowskiego zebranie prowadził Mieczysław Skura. Zebranie przebiegało sprawnie. Ustępujący prezes przedstawił sprawozdanie zarządu za mijającą 4-letnią kadencję, skarbnik Tadeusz Tujaka przedstawił sprawozdanie finansowe za miniony rok.

- Reklama -

W dyskusji poruszano problemy i składano wnioski dotyczące powstania filii WORD w Biłgoraju, poprawy bezpieczeństwa drogowego poprzez zgłoszenie wniosku do Marszałka Województwa Lubelskiego dotyczącego modernizacji drogi relacji Biłgoraj – Tarnogród. Poruszano również sprawy funkcjonowania samego stowarzyszenia m.in. wcześniejszego terminu zwoływania walnego zebrania. Komisja Uchwał, Wniosków i Skrutacyjna ujęła te sprawy w swoich uchwałach.

Następnie członkowie stowarzyszenia udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i przyjęli przedstawione sprawozdania. Zgodnie ze statutem wybory odbyły się w głosowaniu tajnym. Dotychczasowy prezes Mirosław Pawłowski nie startował ponownie na prezesa. Podziękowano mu za długoletnie kierowanie stowarzyszeniem, wręczono bukiet kwiatów wraz z albumem z wpisami wszystkich obecnych. W ramach podziękowania otrzymał również gromkie brawa. Na prezesa zarządu zgłoszono dwóch kandydatów: Ryszarda Kostrubca i Krzysztofa Żbikowskiego. W wyniku tajnego głosowania Ryszard Kostrubiec otrzymał 6 głosów, a Krzysztof Żbikowski 12. Zgodnie z wolą większości prezesem na nową 4-letnią kadencję został Krzysztof Żbikowski. W głosowaniu tajnym wybrano również zarząd w następującym składzie: Aleksander Bełżek – wiceprezes, Michał Kutyła – sekretarz, Tadeusz Tujaka – skarbnik, Mirosław Pawłowski – członek zarządu, Zygmunt Majewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jan Czapka – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Agnieszka Wiater-Borowiec – członek Komisji Rewizyjnej.

 Prezes Krzysztof Żbikowski podziękował za wybór i obdarzenie jego osoby zaufaniem. Podziękował również ustępującemu zarządowi na czele z Mirosławem Pawłowskim oraz Komisji Rewizyjnej za dotychczasową pracę. Zaprosił ich do współpracy w bieżącej kadencji. Podziękował również prowadzącemu za sprawne przeprowadzenie zjazdu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.