- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Będzie rajd „Tour de Lubelskie”. Startuje w Biłgoraju

Znamy już szczegóły rajdu rowerowego "Tour de Lubelskie", zbliżającego się wielkimi krokami. Trasa to blisko 27 kilometrów (Biłgoraj - Kolonia Sól - Rezerwat Obary - Dąbrowica - Biłgoraj). Rajd odbędzie w sobotę 2 lipca i można się już zapisywać. "Nowa Gazeta Biłgorajska" jest patronem medialnym wydarzenia.

- Reklama -

Rajd rowerowy pod hasłem: TOUR DE LUBELSKIE ma na celu promocję wyścigu
kolarskiego TOUR DE POLOGNE, który odbędzie się w sierpniu 2022r. i będzie przebiegał m. in.
przez powiat biłgorajskim, a także promocję Województwa Lubelskiego.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Rajd jest nieodpłatny.
Mogą wziąć w nim udział:
– wszyscy, którzy posiadają rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (bardzo
ważne są sprawne hamulce oraz kask),
– dzieci i młodzież do lat 18 po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką
pełnoletniego opiekuna.
Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przybycie na start rajdu na godziny od 13:00 do
14:00 na parking przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj i
wpisanie się na listę z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Rajdu.


ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
– opiekę w trakcie przejazdu trasy rajdu,
– serwis techniczny w miarę możliwości na trasie rajdu,
– smaczny posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące,
– pamiątkowa koszulka, gadżety
– przewodnictwo krajoznawcze na trasie rajdu,


OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:
– zapisanie się na listę uczestników rajdu,
– zapoznanie się z Regulaminem rajdu,
– podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu w trakcie przejazdu,
– przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, w szczególności art. 32:
– liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15,
– odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,
– jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów
ruchu drogowego,
– zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu w trakcie przejazdu,
– przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w
lasach,
– odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie, z
którymi zgłosili się do udziału w rajdzie.
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę pod warunkiem braku przeciwwskazań ze strony
SANEPIDU.

- Reklama -

– Uczestnicy Rajdu mogą ubezpieczyć się wpisując się na listę w dniu rajdu przy zapisach na rajd.
SPONSORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w
Biłgoraju,

Telefony: 667 045 112 – Andrzej Czacharowski, 602 572 607 – Paweł Kusy

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.