Będą zmiany kadrowe

Urząd Gminy Potok Górny ogłosił konkurs na sekretarza. Wynik wyboru będzie znany wkrótce. Wymogi formalne spełnia jeden kandydat.

W połowie grudnia gmina Potok Górny ogłosiła konkurs na sekretarza. W wymaganiach zapisano, że kandydaci muszą mieć wykształcenie wyższe magisterskie, obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. Kandydat na sekretarza powinien wykazać się także brakiem skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nieposzlakowaną opinią. Oprócz tego osoba, która będzie pretendować na to stanowisko, musi posiadać co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym.

Jakie będą obowiązki służbowe sekretarza? Opracowanie projektów struktury organizacji urzędu, nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał rady i zarządzeń wójta gminy, organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, oraz organizacja pracy urzędu. Sekretarz gminy pełni także bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu, nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz zapewnia zgodność wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa. Do zadań sekretarza należeć będzie również organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli, inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw wyborów.

Termin składania dokumentów minął 31 grudnia i już wiemy, że wymagania wskazane w ogłoszeniu spełnił jeden kandydat. Jest nim Roman Wardach z Lipin Dolnych. Kandydata czeka jeszcze rozmowa kwalifikacyjna z członkami powołanej komisji, którzy będą oceniać wykształcenie, doświadczenie, wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności organizacyjne oraz kulturę bycia.

Do tej pory funkcję sekretarza gminy pełniła Alina Deryło.

 

- Reklama -

4 Komentarze
 1. Stefek z brzucha mówi

  Sekretarzem powinien być Mietek P-a. Pisałby przemówienia dla wójta. Posługują się podobnym językiem, mówią tylko nie wiadomo o czym.

 2. Głos opamiętania mówi

  Po co nam to było. To powrót do chmurnej przeszłości. Miała być młodość, energia, eden – a zapowiada się starość, zmęczenie, stęchlizna …. Czyli znów lipa.

 3. Boryna mówi

  Przyszła „dobra zmiana” wróci stara sitwa.

 4. gość mówi

  No bardzo cikawe znowu klika

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.