- Reklama -

Będą wybierać sołtysów

Na 2, 3, 4 i 5 kwietnia w gminie Aleksandrów ustalono termin wyborów sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Mieszkańcy gminy Aleksandrów będą wybierać sołtysów na kolejną 5-letnią kadencję. Wybory ustalono na początek kwietnia bieżącego roku. W sołectwie Aleksandrów Pierwszy wybory odbędą się 2 kwietnia (budynek szkoły podstawowej), w sołectwie Aleksandrów Drugi 3 kwietnia (Urząd Gminy). Mieszkańcy Aleksandrowa Trzeciego zbiorą się 4 kwietnia (Urząd Gminy), a Aleksandrowa Czwartego 5 kwietnia 2019 roku (budynek gimnazjum). Wszystkie zebrania rozpoczynać się będą o godzinie 17.00.

- Reklama -

Sołectwo jako jednostka pomocnicza samorządu podlega organom władzy gminnej. Rada gminy powołuje w drodze uchwały konkretne sołectwo do życia, wyznacza mu zakres terytorialny, a także zadania do spełnienia oraz ustala zasady, na jakich będą mu przekazywane środki finansowe z budżetu gminy na realizację zadań własnych.

Do kompetencji sołectwa należy rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych mieszkańców, podejmowanie inicjatyw kulturalnych, z zakresu opieki zdrowotnej, sportu i rekreacji, wypoczynku, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także realizowanie inicjatyw społecznych oraz gospodarowanie mieniem gminnym.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.