- Reklama -

- Reklama -

Będą remonty dróg i świetlic wiejskich

Mieszkańcy poszczególnych sołectw w gminie Turobin zdecydowali, na co przeznaczą środki finansowe z funduszu sołeckiego na 2021 rok. Pomysłów nie brakowało. Łącznie na fundusz sołecki przeznaczono ponad 475 tys. zł.

- Reklama -

Środki funduszu mają służyć poprawie bytu mieszkańców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym sołectwie. O tym, na co przeznaczyć pieniądze sołeckie decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

 Mieszkańcy Czernięcina Głównego do rozdysponowania mieli 35 864 zł. Znaczną kwotę, bo 32,8 tys. zł przeznaczyli na remont świetlicy wiejskiej. Pozostałe środki trafią na zakup kosy spalinowej w celu utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy. Sołectwo Czernięcin Poduchowny otrzymało ponad 21,1 tys. zł. Kwotę tę rozdysponują na: utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (19,1 tys. zł), zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (2 tys. zł). Sołectwo Elizówka otrzymaną kwotę (13 394 zł) przeznaczy na utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Na utwardzenia drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej swoje pieniądze przeznaczą sołectwa: Gaj Czernięciński (12 733 zł), Gródki Drugie (17 315 zł), Gródki Pierwsze (20 620 zł), Turobin (44 060 zł – wykonanie ul. Nadrzecznej), Olszanka (16 246 zł).

Mieszkańcy Guzówki Kolonii 300 zł przeznaczą na zakup środków chemicznych w celu oczyszczania skarp przy  drodze gminnej. Na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych trafi 22 316 zł, a na wyposażenie świetlicy wiejskiej 1000 zł.

Sporo sołectw przeznaczy środki na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych. Są to następujące sołectwa: Huta Turobińska (19 871 zł), Tarnawa Duża (21 677 zł), Tarnawa Kolonia (11 015 zł), Tarnawa Mała (17 491 zł), Wólka Czernięcińska (15 456 zł), Zagroble (14 672 zł), Żurawie (19 166 zł).

Mieszkańcy Nowej Wsi za 19 871 zł zakupią materiały do ogrodzenia i orynnowania świetlicy wiejskiej.

Przedmieście Szczebrzeszyńskie za  690 zł zakupi materiały na utwardzenie dróg gminnych, 1500 zł przeznaczy na zakup kosy spalinowej w celu utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy, a 18 500 zł trafi na ułożenie chodnika przy drodze gminnej.

- Reklama -

Mieszkańcy sołectwa Rokitów za 19 210 zł wykonają trzy zadania: utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (13 210 zł); zakup drzwi i wyposażenia do świetlicy (2500 zł); zakup materiałów w celu naprawy ogrodzenia przy budynku po byłej szkole (3500 zł).

Mieszkańcy sołectwa Tokary za kwotę 23 175 zł wykonają trzy zadania: zakup materiałów w celu zagospodarowania działki gminnej (10 000 zł), zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy (2175 zł) oraz zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (11 000 zł).

Mieszkańcy Zabłocia otrzymane 11 147 zł przeznaczą na remont świetlicy wiejskiej.

Mieszkańcy sołectwa Załawcze mieli do rozdysponowania 16 830 zł. Pieniądze przeznaczyli na dwa zadania: utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (16 500 zł), zakup oprysku do czyszczenia skarp przy drodze gminnej (330 zł).

Sołectwo Żabno otrzymało 27 317 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na: zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (12 317 zł), zakup drzwi i wyposażenia do świetlicy wiejskiej  (11 000 zł), zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy (4000 zł).

Sołectwo Żabno Kolonia otrzymało 12 865 zł. Pieniądze przeznaczy na: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (1000 zł), zakup materiałów w celu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej (2000 zł), zakup tłucznia oraz materiałów do naprawy przystanków autobusowych (9865 zł).

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.