- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Będą remonty dróg i świetlic wiejskich

Mieszkańcy poszczególnych sołectw w gminie Turobin zdecydowali, na co przeznaczą środki finansowe z funduszu sołeckiego na 2022 rok. Pomysłów nie brakowało. Łącznie na fundusz sołecki przeznaczono blisko 513 tys. zł.

- Reklama -

Sołectwo Czernięcin Poduchowny otrzymało 22 737,12 zł. Kwotę tę mieszkańcy rozdysponują na: modernizację drogi gminnej w swojej miejscowości (20 tys. zł),  utrzymanie porządku wokół świetlicy (537,12 zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (2,2 tys. zł).

Sołectwo Elizówka otrzymaną kwotę (14 486,52 zł) przeznaczy na modernizację drogi gminnej.

Na zakup piły teleskopowej, piły spalinowej oraz materiałów w celu utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy wiejskiej część swoich środków, tj. 7766,99 zł, przeznaczy sołectwo Gaj Czernięciński. Za 5 tys. zł zakupione zostaną materiały na utwardzenie drogi gminnej. 1 tys. zł przeznaczono na wykonanie tablicy upamiętniającej wydarzenie historyczne.

Sołectwo Gródki Drugie przeznaczy 18 755,72 zł na modernizację drogi w swojej miejscowości. Również na modernizację drogi zostaną wydatkowane środki (22 401,34 zł) w sołectwie Gródki Pierwsze

Mieszkańcy Guzówki Kolonii 300 zł przeznaczą na zakup środków chemicznych w celu oczyszczania skarp przy drodze gminnej. Na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych trafi 4 tys. zł, a na modernizację drogi gminnej 21 315,23 zł.

urząd MArszałkowski projekt

Sporo sołectw przeznaczy środki na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych. Są to następujące sołectwa: Huta Turobińska (21 537,90 zł), Tarnawa Kolonia (11 848,24 zł), Wólka Czernięcińska (16 741,04 zł), Tarnawa Mała (18 851,66 zł).

Mieszkańcy Nowej Wsi za 8 995,57 zł zakupią altankę, grilla i kosę spalinową w celu zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. Dodatkowo 10 tys. zł przeznaczą na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych.

Sołectwo Olszanka za kwotę 17 700,41 zł zakupi materiały w celu zagospodarowania terenu działki gminnej.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Przedmieście Szczebrzeszyńskie za 4511,95 zł wyremontuje łazienki w świetlicy wiejskiej, a 20 tys. zł przeznaczy na budowę chodnika przy drodze gminnej.

Mieszkańcy sołectwa Rokitów za 20 914,31 zł zmodernizują budynek świetlicy.

Sołectwo Tarnawa Duża zdecydowało, że otrzymaną kwotę przeznaczy na dwa zadania: wyposażenie placu zabaw dla dzieci (19 004,51 zł) oraz zakup materiałów na utwardzenie dróg
gminnych (4,5 tys. zł).

Mieszkańcy sołectwa Tokary za kwotę 24 751,80 zł wykonają dwa zadania: zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy (2751,80 zł) oraz zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (22 tys. zł). 

Sołectwo Turobin całą kwotę, tj. 47 968,60 zł, przeznaczy na modernizację drogi gminnej w Turobinie. 

Mieszkańcy Zabłocia otrzymane 12 136,06 zł przeznaczą na trzy zadania: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (3 tys. zł), wyposażenie świetlicy wiejskiej (7 636,06 zł) oraz zakup materiałów na wieniec dożynkowy (1500 zł).

Sołectwo Zagroble 15 925,58 zł przeznaczy na modernizację drogi.

Mieszkańcy sołectwa Załawcze mieli do rozdysponowania 17 892,29 zł. Pieniądze przeznaczyli na dwa zadania: modernizację drogi gminnej (17 500 zł), zakup oprysku do czyszczenia skarp przy drodze gminnej (392,29 zł).

Sołectwo Żabno otrzymało 29 021 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na: zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (10 021 zł), zakup materiałów oraz kosiarki spalinowej do utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy (6 tys. zł), zagospodarowanie terenu placu wiejskiego (10 tys. zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (3 tys. zł).

Sołectwo Żabno Kolonia otrzymało 13 814,96 zł. Pieniądze przeznaczy na: wykonanie tablicy upamiętniającej wydarzenia historyczne (1000 zł), zakup materiałów na utwardzenie dróg
gminnych (19 770,40 zł).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.