Będą nowe drogi i plac zabaw

Mieszkańcy poszczególnych sołectw w gminie Turobin zdecydowali, na co przeznaczą środki finansowe z funduszu sołeckiego na 2019 rok. Pomysłów nie brakowało. Łącznie na środki funduszu przeznaczono blisko 430 tys. zł.

Mieszkańcy Czernięcina Głównego do rozdysponowania mieli 31 768 zł. Znaczną kwotę, bo 30 tys. zł, przeznaczyli na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych. Pozostałe środki trafią na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej. Sołectwo Czernięcin Poduchowny otrzymało ponad 19 tys. zł. Kwotę tę rozdysponują w następujący sposób: zakup wiaty przystankowej (3 tys. zł), wyposażenie świetlicy wiejskiej (4 tys. zł) zakup materiałów na utwardzenie dróg (1,5 tys. zł) oraz utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (10,586 zł).
Na tłuczeń niezbędny do utwardzenia dróg gminnych swoje pieniądze przeznaczą sołectwa: Elizówka (11 942 zł), Gaj Czernięciński (11 435 zł), Gródki Drugie (15 884 zł), Gródki Pierwsze (18 382 zł), Tarnawa-Kolonia (9 913 zł)

Mieszkańcy Guzówki Kolonii 21 348 zł przeznaczą na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego (10 tys. zł) oraz zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej (11 348 zł).

Sołectwo Huta Turobińska zdecydowało, że całą kwotę 17 874 zł przeznaczy na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników wodnych, Mieszkańcy Nowej Wsi za 16 tys. zł utwardzą drogę poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Sołectwo Olszanka 13 101 zł przeznaczy na zakup tłucznia, a 1 300 zł na wynajęcie sprzętu do rozwiezienia kamienia. Przedmieście Szczebrzeskie za 8 tys. zł wykona dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości. Natomiast 12 684 zł zostanie przeznaczone na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy.

Mieszkańcy sołectwa Rokitów za 14 211 zł utwardzi drogę gminną poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, a za 3 tys. zł zakupi kosiarkę spalinową i śmietniki w celu utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy.

Mieszkańcy sołectwa Tarnawa Duża za całą kwotę, a więc 19 357 zł wykonają plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem. Natomiast mieszkańcy Tarnawy Małej otrzymaną kwotę 15 884 zł przeznaczą na dwa zadania: zakup tłucznia (14 584,36 zł) oraz wynajęcie sprzętu do rozwiezienia kamienia (1 300 zł).
Mieszkańcy sołectwa Tokary za kwotę 20 411 zł zagospodarują teren poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę. W sołectwie Wólka Czernięcińska za 14 206 zł zakupione zostaną materiały do utwardzenia dróg gminnych (płyty).
Największą kwotę otrzymali mieszkańcy Turobina. 39 tys. zł rozdysponują na dwa zadania: wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przemieście Szczebrzeszyńskie (5 tys. zł) oraz utwardzenie drogi gminnej (ul. Żytnia) poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (34 027 zł).

Mieszkańcy Zabłocia otrzymane 10 108 zł przeznaczą na trzy zadania: wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy (8 508 zł), zakup kosy spalinowej do utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy (600 zł) oraz zakup wieńca dożynkowego (1 tys. zł).
Sołectwo Zagroble otrzymało 13 035 zł. Kwota ta została rozdysponowana na dwa zadania: zakup tłucznia (10 835 zł) oraz wynajęcie sprzętu do jego rozwiezienia (2 200 zł). Mieszkańcy sołectwa Załawcze mieli do rozdysponowania 15 376 zł. Przeznaczyli to na cztery zadania: utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (9 651 zł), zakup chłodziarko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej (2 tys. zł), zakup oprysku do czyszczenia skarp przy drodze gminnej (525 zł), zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (3 200 zł).
Sołectwo Żabno otrzymało 25 290 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na: zakup tłucznia (21 990 zł), wykonanie tablicy ogłoszeń (500 zł), zakup kosy spalinowej i paliwa w celu utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy (2 800 zł).

Mieszkańcy sołectwa Żabno Kolonia całą kwotę 11 591 zł przeznaczą na utwardzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. Sołectwo Żurawie 17 562 zł przeznaczą na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych (9 562 zł), zakup kosiarki spalinowej samojezdnej w celu utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy (7 tys. zł) oraz na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont przystanku (1 tys. zł).
 Środki funduszu mają służyć poprawie bytu mieszkańców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym sołectwie. O tym, na co przeznaczyć pieniądze sołeckie, decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.