- Reklama -

- Reklama -

Bałagan przy drodze

Do redakcji NOWej zgłosił się mieszkaniec powiatu biłgorajskiego i prosił o interwencję. Jego zdaniem po pracach ziemnych przy drodze został pozostawiony nieporządek.

- Reklama -

 Czytelnik twierdził, że w sprawie tej próbował sam interweniować, jednak bezskutecznie. Chodzi o odcinek drogi wojewódzkiej 835 i 858. – Prosiłem o interwencję w sprawie bałaganu pozostawionego po pracach ziemnych wykonanych w roku ubiegłym. Bałagan obecnie stwarza zagrożenie dla osób poruszających się po chodniku. Nie było żadnej interwencji i nikt nie zabezpieczył miejsca – wyjaśnia Czytelnik.

- Reklama -

 Zaznacza, że w październiku ubiegłego roku zostały wykonane wykopy przy wyżej wymienionym skrzyżowaniu i do dnia dzisiejszego bałagan po budowie nie został uporządkowany. Stan obecny zagraża bezpieczeństwu osób poruszających po ciągach pieszo-rowerowych, a także zagraża koronie drogi (rozmywanie i osuwanie się skarpy). Ponadto przez drogę serwisową został wykonany przewiert (przecisk), który spowodował podniesienie nawierzchni asfaltowej oraz jej spękanie.
Z prośbą o wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Otrzymaliśmy odpowiedź, że wykonawca tych robót został pisemnie poinformowany o konieczności natychmiastowych napraw oraz przywrócenia do odpowiedniego stanu miejsc, które zostały uszkodzone w momencie, gdy prowadził tam prace. Po wizji lokalnej, która została przeprowadzona przez kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich, zostało stwierdzone, że wszystkie naprawy zostały wykonane z należytą starannością a parametry techniczne chodnika, ścieżki rowerowej, drogi serwisowej oraz ulicy nie uległy pogorszeniu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź