- Reklama -

- Reklama -

Babice: Postawili na lepsze drogi, OSP i dzieci

W miejscowości Babice w ostatnim czasie zostały rozdysponowane pieniądze z funduszu sołeckiego. Dzięki niemu mieszkańcy mają większy wpływ na wydatkowanie części środków z budżetu gminy. W tym roku w sołectwie Babice pieniądze zostały rozdysponowane na 3 cele.

- Reklama -

Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki to nic innego jak wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla sołectw. Gminy nie mają obowiązku tworzenia funduszy sołeckich. Decyzja o ich utworzeniu należy do rady gminy. W gminie Obsza istnieje ich kilka, wśród nich sołectwo Babice.

Na co można wydać pieniądze z funduszu sołeckiego?

Środki uzyskane z funduszu sołeckiego można wykorzystać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców danej miejscowości lub gminy. Jednak muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto muszą one być też zgłoszone we wniosku złożonym przez sołectwo do wójta. Jeżeli w danej miejscowości miała miejsce klęska żywiołowa, fundusz sołecki można też wykorzystać na działania zmierzające do usunięcia jej skutków.

- Reklama -

Sołectwo Babice rozdysponowało już swoje środki

W trakcie dwóch spotkań otwartych z mieszkańcami sołtysi miejscowości Babice ogłosili, na co zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego. Zostaną one podzielone na 3 cele:

  • zakup tłucznia do naprawy dróg dojazdowych za 25 000,90 zł,
  • zakup sprzętu gaśniczego dla OSP KSRG Babice za 7000 zł,
  • zakup zabawek dla Gminnego Przedszkola w Woli Obszańskiej za pozostałą kwotę 1000 zł.

– Rozdysponowane pieniądze z funduszu sołeckiego mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Babice i nie tylko ich. Do gminnego przedszkola uczęszcza wiele dzieci z naszej miejscowości, a z dróg korzysta każdy. Natomiast sprzęt dla OSP nigdy nie wiemy, kiedy się przyda, ale im lepiej wyposażona straż tym bardziej bezpieczna miejscowość – przyznaje Józef Szostak, sołtys sołectwa Babice I.  

- Reklama -

Zostaw odpowiedź