- Reklama -

- Reklama -

Będzie więcej nauczycieli

Pod koniec sierpnia radni głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów szkolnych, logopedów i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w publicznym przedszkolu i szkołach, których organem prowadzącym jest gmina Księżpol. 

Przed głosowaniem wójt wyjaśnił, że wcześniej była przyjęta uchwała dotycząca pracy pedagogów, psychologów i logopedów. Teraz zachodzi potrzeba ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających. – W dwóch szkołach z terenu naszej gminy są uczniowie z dysfunkcjami. Od czwartej klasy szkoły podstawowej z takimi uczniami powinien pracować nauczyciel wspomagający, stąd potrzeba ustalenia ich pensum i podjęcia tej uchwały – mówił do radnych wójt gminy Lech Rębacz

- Reklama -

Wójt wyjaśnił, że nauczyciele otrzymują wynagrodzenie „z góry”, czyli nauczyciele zatrudnieni od 1 września muszą już mieć naliczone pobory. Dlatego uchwała Rady Gminy musi zostać podjęta jeszcze w sierpniu i zacznie obowiązywać od 1 września.

Nauczyciel wspomagający to pedagog wspierający, współtworzący zajęcia prowadzone przez nauczyciela „wiodącego” w klasie integracyjnej lub ogólnej, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne, wymagające opieki i pomocy osoby dorosłej.

Wsparcie nauczyciela wspomagającego przysługuje dzieciom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym. Podstawą do objęcia dziecka kształceniem specjalnym, a więc i przydzieleniem mu pomocy nauczyciela wspierającego, jest zapis o potrzebie takiego kształcenia w orzeczeniu wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.