- Reklama -

Będzie Środowiskowy Dom Samopomocy

Założenia powstania placówki omówiła Anna Dziadosz, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę lub powiat. Środki na realizację zapewnia budżet państwa. Gmina Miasto Biłgoraj złożyła wniosek do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W lipcu otrzymała informację o tym, iż uzyska dotację na uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju. Łączna kwota, jaka trafi do Biłgoraja, to ponad 241 tys. zł. Z tego na remont – 130 tys. zł, wyposażenie – 80 tys. zł, działalność – ponad 25 tys. zł.
Głównym celem funkcjonowania placówki będzie świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne. – Utworzenie takiego domu spełni potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej na dzienną formę wparcia dla takich osób – wyjaśniła kierownik.
Radny Tomasz Grabias pytał o przedział wiekowy osób przebywających w Domu. Interesowały go również zasady przyjęć. Anna Dziadosz wyjaśniła, że przyjmowane będą osoby pełnoletnie. Nie będzie górnej granicy wiekowej. Zasady przyjęć określa stosowne rozporządzenie. Na początku dana osoba zostanie przyjęta na okres 3 miesięcy. Kadra stanowiąca zespół aktywizacyjno-wspierajacy oceni możliwości adaptacji, możliwości powrotu do środowiska i samodzielnego funkcjonowania. W ramach funkcjonowania Domu prowadzone będą różne treningi np. trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych czy spędzania wolnego czasu. Następnie po trzech miesiącach zespół dokona oceny. Wówczas będzie można przedłużyć pobyt na czas określony. Na jednego uczestnika nie może przypadać mniej niż 8 mkw.
Radna Renata Socha pytała, jak duże jest zapotrzebowanie w Biłgoraju na taką placówkę. Interesowało ją również, czy osoby z upośledzeniem będą przebywać razem z osobami chorymi psychicznie. – W momencie składania wniosku o uruchomienie Domu musieliśmy przeanalizować zapotrzebowanie. Uczestnikami mogą być osoby, które dotychczas uczęszczały na spotkania grupy wsparcia „Mamy wyjście”, która jest prowadzona od 2008 r. z powodu braku domu, uczniowie Zespołu Szkolno-Rewialidacyjnego oraz osoby które posiadają orzeczenie od specjalisty – wyjaśniała. Dodała, że takich osób jest około 30, jednak nie wiadomo, ile z nich zechce uczęszczać. Mówiła, że przebywać może osoba przewlekle psychicznie chora, osoba upośledzona umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz osoby z upośledzeniem umysłowym lub gdy występują inne zaburzenia. Aby nie dyskryminować żadnej z tych grup w domu przebywać będą mogły wszystkie te osoby.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.