Automax

Będzie przebudowa ul. Zacisze w Tarnogrodzie

"Przebudowa drogi gminnej 109505 L w m. Tarnogród w km od 0+003,50 do 0+240,00" to nazwa zadania, do realizacji którego przygotowuje się samorząd Tarnogrodu. Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż otrzymał już z rąk wojewody lubelskiego umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na ten cel. Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną tej części Tarnogrodu, przyczyni się także do poprawy warunków życia i pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta.
Wartość przebudowy to 558 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 272 857 zł. W ramach  zadania przebudowana zostanie ul. Zacisze na odcinku 236 metrów bieżących. Zakres prac obejmuje odcinek: od skrzyżowania z drogą wojewódzką 863 (ul. św. Jana Pawła II) do skrzyżowania z ulicą Ogrody. 
 Po przebudowie chodnik po lewej stronie (około 7 mb.), który znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej nr 863, pozostanie bez zmian. Ponadto wybudowany zostanie chodnik po prawej stronie drogi – około 198 mb. Część chodnika prawostronnego dla zachowania bezpieczeństwa zabezpieczona zostanie balustradami. 
Projekt zakłada, że po przebudowie drogi poprawią się jej parametry. W dalszym przebiegu poprzez likwidację istniejących wyłomów nastąpi poprawa bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania z gminną ul. Zieloną. Istotnym elementem jest przebudowa skrzyżowania z drogą gminną (ul. Ogrody). W pasie drogowym wykonane zostanie oznakowanie drogi w tym zamontowane zostaną znaki aktywne w obrębie nowo powstałego przejścia dla pieszych, a samo, dodatkowo zaprojektowane, przejście wykonane będzie w technologii wyniesionej.  
Zakres prac według zamierzeń gminy będzie w przyszłości kontynuowany przy planowanej przebudowie ul. Ogrody, inwestycji ujętej na kolejne lata w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Tarnogród. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.