- Reklama -

Będzie nowy radny

Radny gminy Goraj Piotr Kiełbasa do tej pory nie złożył wymaganego przy pełnieniu funkcji radnego oświadczenia majątkowego. W takiej sytuacji Rada Gminy została zobowiązana przepisami prawa do wygaszenia mandatu radnemu. 30 czerwca gorajscy radni podjęli uchwałę, w której stwierdzili wygaśnięcie mandatu radnego Kiełbasy (okręg wyborczy nr 7, komitet wyborczy PSL) z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia o stanie majątkowym. Uchwała zobowiązała przewodniczącego gminy do niezwłocznego przesłania wojewodzie lubelskiemu i komisarzowi wyborczemu w Zamościu oraz radnemu Kiełbasie.

- Reklama -

7 lipca wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goraj. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, wojewoda zarządził, że odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Goraj w okręgu wyborczym nr 7, w którym wybierany będzie jeden radny. Do zarządzenia dołączony jest kalendarz wyborczy. Określa on wszystkie niezbędne procedury i daty potrzebne do wyboru nowego radnego. 17 lipca nastąpi podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju, zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zamościu o utworzeniu komitetu wyborczego. 27 lipca zgłaszać będzie można Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju. 1 sierpnia zostanie powołana przez Komisarza Wyborczego w Zamościu Gminna Komisja Wyborcza w Goraju. 16 sierpnia do godz. 24.00 będzie można zgłaszać Gminnej Komisji listy kandydatów na radnego. 26 sierpnia zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacja o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej, wtedy też zgłaszać będzie można kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej. 4 września nastąpi powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Goraju obwodowej komisji wyborczej, sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Goraj, zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. 5 września będzie można rozplakatować obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego. 16 września możliwe będzie składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 23 września o godz. 24.00 zakończy się kampania wyborcza. 25 września 2016 r. w godz. 7.00-21.00 nastąpi głosowanie. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.