- Reklama -

- Reklama -

Będą świętować 100-lecie szkoły

- Reklama -

Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się Mszą św. w kościele parafialnym w Lipinach Górnych-Borowinie o godz. 10.00, gdzie także zostanie poświęcony sztandar. Dalsza część uroczystości (godz. 11.00) odbędzie się w budynku szkoły. Zaplanowano m.in.: odsłonięcie tablicy pamiątkowej, nadanie sztandaru, wystąpienia okolicznościowe oraz część artystyczną w wykonaniu uczniów i absolwentów. Na zakończenie uczestnicy spotkania będą mogli zwiedzać szkołę. Organizatorzy jubileuszu serdecznie zapraszają na te uroczystości!

Szkoła we wsi Lipiny Górne położonej w ówczesnej Guberni Lubelskiej została założona przez władze austriackie w lutym 1916 r. Była szkołą ludową jednoklasową z wykładowym językiem polskim. Należała do grona 16 polskich szkół powstałych w powiecie biłgorajskim. 7 lutego przybyła do Lipin pierwsza nauczycielka Maria Piątkowska. Nauka w szkole była bezpłatna. Prowadzone były następujące przedmioty naukowe: religia, język polski, czytanie, pisanie, rachunki. Zarządzono też naukę rysunków, śpiewu, robót ręcznych dla dziewcząt i gimnastykę dla chłopców, ale te początkowo nie były prowadzone. Z dniem 1 stycznia 1920 r. szkołę przekształcono z jednoklasowej na dwuklasową o nazwie Publiczna Szkoła Powszechna. Nauka organizowana była najpierw w trzech, potem w czterech oddziałach.

W latach 1931-1936 szkołą kierował Stanisław Ordyczyński, który przybył do pracy wraz z żoną Antoniną. Wówczas działała spółdzielnia uczniowska, chór szkolny, kółko sceniczne, biblioteka szkolna. Staraniem kierownika przeprowadzono remont budynku szkoły.

W latach 1936/37 – 1944/45 kierownikiem był Franciszek Mazur, który przybył do pracy razem z żoną Marią Mazurową, w miejsce Ordyczyńskich. Jesienią 1937 r. szkołę zamknięto ze względu na epidemię czerwonki. W roku 1937 podjęto decyzję o budowie nowej szkoły na gruntach pocerkiewnych.

W latach pięćdziesiątych w szkole działała drużyna harcerska i zuchowa. Prowadzona była Szkoła Przysposobienia Rolniczego i kursy dla dorosłych celem ukończenia kl. VII. Nauka odbywała się nadal w trudnych warunkach, zachodziła coraz większa potrzeba budowy nowej szkoły. W budynku głównym mieściły się 2 sale lekcyjne dla najstarszych roczników, tj. klasy VI i VII, kancelaria szkolna i mieszkanie kierownika. Dla pozostałych klas w różnych okresach wynajmowane były izby w domach gospodarzy: Brzuchów, Psiuków, Zwolaków, Deryłów, Grumów, Bzdyrów.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

W październiku 1958 r. z inicjatywy kierownika Franciszka Gruma powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który miał za zadanie gromadzić potrzebne materiały budowlane. Mieszkańcy ustalili zbiórkę pieniędzy w wysokości 200 zł od rodziny, zobowiązali się społecznie wypalić 100 tys. sztuk cegły. Prace nad kopaniem i zwózką gliny oraz wypalaniem cegły rozpoczęły się wiosną 1959 r. Jesienią 1960 r. przystąpiono do przygotowania dokumentów budowy szkoły. Wiosną 1961 r . dokonano lokalizacji budowy, czynem społecznym rozpoczęto wykopy i budowę fundamentów. Budowa szkoły ruszyła w marcu 1963 r. W grudniu budynek został nakryty, zbudowano też ogrodzenie. Na wyposażenie szkoły, tj. sprzęt i pomoce naukowe, przeznaczono kwotę 150 000 zł.

Przełomowym okresem w historii szkoły był rok szkolny 1964/65. Przez pół roku nauka odbywa się jeszcze w starym budynku i wynajmowanych chałupach, ale 2 lutego 1965 r. rozpoczęto naukę w obecnym budynku szkolnym wyposażonym w elektryczność, centralne ogrzewanie i kanalizację. Nowością były toalety szkolne oraz sala gimnastyczna, której początkowo nie było w planach budowy. W październiku 1970 r. szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki.

Obecnie dyrektorem szkoły jest Lucyna Przytuła absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie o kierunku nauczanie początkowe. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.