Będą pieniądze na drogi

Gminy Biszcza, Goraj oraz samorząd powiatu biłgorajskiego otrzymały pieniądze na przebudowę dróg. Pochodzą one ze środków przeznaczonych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Łącznie gminy i powiaty z woj. lubelskiego otrzymają w tym roku aż 13,2 mln zł dotacji z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, głównie przebudowę dróg. Gro tych środków otrzymały nasze samorządy. Gmina Biszcza przebuduje drogę gminną w miejscowości Bukowina, uszkodzoną w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. Dotacja wynosi 762 tys. zł. Gmina Goraj odbuduje drogę gminną w miejscowości Majdan Abramowski, uszkodzoną w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r. Na ten cel otrzymała 120 tys. zł dotacji. Powiat biłgorajski otrzymane 204 tys. zł przeznaczy na remont mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Żurawie, uszkodzonego w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Program usuwania skutków klęsk żywiołowych funkcjonuje od 1998 r. W tym okresie z pomocy finansowej skorzystało 111 jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, w tym: marszałek województwa lubelskiego, 12 starostw i 98 gmin. Teraz do tego grona dołączy kolejnych 29 gmin oraz pięć powiatów, które znalazły się na ostatecznej liście MSWiA do przyznania promes na 2018 rok. W sumie na wsparcie dla nich przeznaczonych zostanie 13,2 mln zł.

Zadania objęte programem usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowane są przez samorządy na ich wniosek jako zadania własne. Podstawą do ubiegania się o dotację jest pozytywna weryfikacja strat spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej, dokonana przez komisję powołaną przez wojewodę lubelskiego oraz zabezpieczenie w budżecie jednostki kwoty udziału własnego zadania na poziomie co najmniej 20 proc.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.