-5°C słabe opady śniegu

Rodziny wielodzietne zapłacą mniej

Samorząd lokalny, Rodziny wielodzietne zapłacą mniej - zdjęcie, fotografia

Gmina Biłgoraj kontynuuje realizację programu Karty Dużej Rodziny 3+. Kontynuowane będą zniżki dla rodzin wielodzietnych w opłatach za śmieci.

 

Poprzedni "Program Karta Dużej Rodziny 3+" w gminie Biłgoraj realizowany był w latach 2016-2017. W kolejnych latach będzie kontynuowany. Program ma na celu wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej. Decyzję taką podjęli radni Rady Gminy Biłgoraj podczas sesji, która odbyła się 30 listopada.

Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej posiadającej 3 dzieci i więcej do uzyskania przez dzieci pełnoletniości lub do 24. roku życia w przypadku kontynuowania przez nie nauki. Przyznawana jest ona na czas jednego roku kalendarzowego od dnia złożenia wniosku do końca danego roku.

Program obejmuje wsparcie dla rodzin wielodzietnych w formie ulgi w wysokości 50% w opłatach za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi pobieranymi przez Urząd Gminy Biłgoraj. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje na bieżąco opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć wniosek do wójta.

Koordynatorem Programu Karta Dużej Rodziny 3+ w Gminie Biłgoraj jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Środki na realizację programu pokrywane będą z budżetu gminy Biłgoraj.

 Jak podkreśla Marzena Mroczkowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju, program cieszył się dużą popularnością. W 2016 roku skorzystało z tej formy ulgi 196 rodzin, a w 2017 roku 219 rodzin.

Rodziny wielodzietne zapłacą mniej komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na gazetabilgoraj.pl