-8°C śnieg

Kanalizacja to nie śmietnik!

Komunikaty policji, Kanalizacja śmietnik! - zdjęcie, fotografia

Grzmią frampolscy urzędnicy, którzy nierozsądnym mieszkańcom przypominają o zakazie wrzucania śmieci do kanalizacji. Ostrzegają też, że w przypadku awarii systemu, to właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami jej usunięcia.

"Moda" z Goraja zawitała też we Frampolu. W ostatnich tygodniach mieszkańcy zarówno Goraja jak i Frampola, nagminnie pozbywają się śmieci, wrzucając ja do toalety albo studzienek kanalizacyjnych. Z apelem do swoich mieszkańców zwrócił się już wójt gminy Goraj. Teraz apel o podobnej treści skierowali do mieszkańców gminy Frampol miejscowi urzędnicy. - W związku z zapchaniami kanalizacji sanitarnej w ostatnich dniach przypominamy użytkownikom: kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii - ostrzegają. 

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. - Informujemy, że w przypadku awarii systemu, do której dojdzie w wyniku wrzucenia do toalety w/w odpadów, właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami jej usunięcia - apelują urzędnicy.

Do toalety nie należy wrzucać:

- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

- materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

- części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

- środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.

- włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – zawierających włókna naturalne syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

- ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę.

- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.

- lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

- kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

- substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.

- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych. 

 

 

Kanalizacja to nie śmietnik! komentarze opinie

  • gość 2017-12-17 08:26:11

    Przy rachunku za wode dodać rubrykę konserwacja i czyszczenie kanalizacji jak zapłacą to zmądrzeją.

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na gazetabilgoraj.pl