-8°C śnieg

Inwestują w drogi gminne

W gminie Turobin wrzesień był bardzo pracowity. Przebudowano drogi gminne w Gródkach Drugich i Czernięcinie Głównym. Zmodernizowany został też półkilometrowy odcinek w Gródkach Pierwszych.

Wszystkich trzech zadań podjęła się firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Zamość. Zrealizowano zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości  Gródki Drugie. Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni oraz roboty wykończeniowe. Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł ponad 46 tys. zł. Inwestycja nie byłaby możliwa bez zaangażowania środków pochodzących z funduszu sołeckiego miejscowości Gródki Pierwsze i Gródki Drugie. Mieszkańcy na tę inwestycję przeznaczyli 24 tys. zł.  

We wrześniu modernizowano także drogę gminną w miejscowości Gródki Pierwsze. Zakres prac obejmował takie same roboty jak w przypadku drogi w Gródkach Drugich. Jednak koszt tego zadania był znacznie większy, bo wyniósł prawie 145 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20 tys. zł.

Zainwestowano też w remont drogi w Czernięcinie Głównym. Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł ponad 145 tys. zł. Do tej drogi także wykorzystano środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy sołectwa Czernięcin Główny przeznaczyli na przebudowę drogi ponad 21 tys. zł. 

Inwestują w drogi gminne komentarze opinie

  • tomi - niezalogowany 2017-09-25 07:48:57

    Przepraszam, a która droga w Czernięcinie Głównym została wyremontowana?

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na gazetabilgoraj.pl